Biztosítási intézkedések száma

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hány biztosítási intézkedés elrendeléséről szóló végzést kiadmányoztak NAV, mint elsőfokú adóhatóság részéről 2022. márciusában és áprilisában?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 8.

Üdvözlettel:

Ruszin Zsolt

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Címzett!

Fenti tárgyban írt levelére válaszul alábbiakról tájékoztatom.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 2022. április 19-ig 114 db biztosítási intézkedés elrendeléséről szóló végzést kiadmányozott 2022. márciusában és áprilisában

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2022. április 25.
Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt NAV Közérdekű bejelentések!

A szokatlanul korai válasszal és a két hónap szándékos együtt közlésével pontosan azt erősítik, hogy az adóhatóság politikialag erősen átfűtött szervezet, ahol nem kívánják közölni, hogy milyen végrehajátsi politikát folytattak 2022.03.31 (csütörtök) előtt és 2022.04.03 (hétfő) után (április 1. péntek volt, ilyenkor amúgy is félmunkanapot tart a NAV, évtizedek óta, úgyhogy ez nem fog torzítani a havi adatokon).

Szíveskedjenek közölni külön a március és külön az áprilist!

Mire válaszolnak, addigra az április is teljes havi adat lesz.

Üdvözlettel:

Ruszin Zsolt

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Címzett!

Fenti tárgyban közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mellyel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal meghosszabbítom.
Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2022. május 11.
Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt NAV Közérdekű bejelentések!

A kérdés egyszerű volt, az ügyek jól összeszámolhatóak, az adatközlés késleltetése jogszabálysértő.

Üdvözlettel:

Ruszin Zsolt

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Címzett!

Fenti tárgyban írt levelére válaszul alábbiakról tájékoztatom.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 151 db biztosítási intézkedés elrendeléséről szóló végzést kiadmányozott a megjelölt időszakban, melyből 82 db március, 69 db április hónapban került kiállításra.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2022. május 19.
Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal