Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Mónika, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Biztonsági kamerák

We're waiting for Tóth Mónika to read a recent response and update the status.

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- hány darab felszerelt biztonsági kamera van jelenleg az egyetemen (intézetekre, épületekre lebontva), ezek közül hány darab működik;
- hány diák tanul jelenleg az egyetemen (összesen, és intézetekre, szakokra lebontva);
- hány négyzetméter az egyetemi épületek, valamint a hozzájuk tartozó egyéb területek négyzetméterben kifejezett mértéke (intézetekre, épületekre lebontva).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 26.

Üdvözlettel:

Tóth Mónika

SZTE Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai F, Szegedi Tudományegyetem

3 Attachments

Tisztelt Tóth Mónika!

 

Hivatkozással alábbi közérdekű adatigénylésére, a biztonsági kamerák
vonatkozásában feltett kérdéseire  

az alábbi tájékoztatást adom.

 

1. Hány darab felszerelt biztonsági kamera van jelenleg az egyetemen
(intézetekre, épületekre lebontva), ezek közül hány darab működik?

Válaszként csatolom a Szegedi Tudományegyetemhez tartozó biztonsági
kamerákról készült összesítő táblázatot.

 

2. Hány diák tanul jelenleg az egyetemen (összesen, és intézetekre,
szakokra lebontva)?

Válaszként csatolom az SZTE 2019/2020. tanév I. félév hallgatói
statisztikai adatait a 2019.10.09. napi aktuális állapot szerint.

Tekintettel arra, hogy a hallgatói létszám jelenleg feltöltés alatt van,
az SZTE hallgatóinak létszámáról - az Oktatási Hivatal által meghatározott
ütemterv alapján - 2019. november 8. napját követően tudunk pontos,
végleges tájékoztatást adni.

 

3. Hány négyzetméter az egyetemi épületek, valamint a hozzájuk tartozó
egyéb területek négyzetméterben kifejezett mértéke (intézetekre,
épületekre lebontva)?

Válaszként csatolom a Szegedi Tudományegyetem ingatlanainak – kari,
szervezeti egység szintű - területére vonatkozó kimutatást.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Dömötör Máté

főigazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság

 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel: +36-62/544-481

E-mail: [1][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Mónika, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.