Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Mónika, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Biztonsági kamerák

We're waiting for Tóth Mónika to read a recent response and update the status.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- hány darab felszerelt biztonsági kamera van jelenleg az egyetemen (intézetekre, épületekre lebontva), ezek közül hány darab működik;
- hány diák tanul jelenleg az egyetemen (összesen, és intézetekre, szakokra lebontva);
- hány négyzetméter az egyetemi épületek, valamint a hozzájuk tartozó egyéb területek négyzetméterben kifejezett mértéke (intézetekre, épületekre lebontva).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 26.

Üdvözlettel:

Tóth Mónika

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

2 Attachments

Iktatószám: 102167-8/KSJIF/2019
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresése tárgyában a következő választ adjuk:
 1. Kamerák, épületek négyzetméterben:
A Műszaki Főigazgatóság tájékoztatása alapján  a Semmelweis Egyetem
területén jelen pillanatban összesen 1063 db kamera van telepítve.  Az 
Egyetem oktató, kutató és betegellátó tevékenységeit kiszolgáló egyetemi
létesítmények alapterületéről, létesítményi bontásban csatolmányként
küldjük a választ.  
Tájékoztatom továbbá arról,  hogy a Semmelweis Egyetem, az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, illetve a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján, az
azokban foglalt módon az adatkezelési tájékoztatási kötelezettségeinek
eleget tesz. A megfigyelőrendszerhez tartozó kamerák létesítmények
szerinti számának közzétételét ez utóbbi kötelezettségek nem írják elő.
Ezen túlmenően az összes darabszám bármilyen jellegű további részletezése,
alábontása a Semmelweis Egyetem számára jelentős érdeksérelmet okozhat,
biztonsági kockázatot jelent az alaptevékenységének ellátása
vonatkozásában.
2. Hallgatói létszám (intézetekre szakokra lebontva) 
Az erről szóló adatokat az Oktatásigazgatási Hivatal tájékoztatása alapján
a csatolt táblázatban 2019/2020/1 félév 2019.10.15-ei állapot szerint
küldjük.
Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

--------------------------------
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [1]www.semmelweis.hu

>>> Tóth Mónika <[FOI #13375 email]> 2019. 09. 26.
13:54 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:
- hány darab felszerelt biztonsági kamera van jelenleg az egyetemen
(intézetekre, épületekre lebontva), ezek közül hány darab működik;
- hány diák tanul jelenleg az egyetemen (összesen, és intézetekre,
szakokra lebontva);
- hány négyzetméter az egyetemi épületek, valamint a hozzájuk tartozó
egyéb területek négyzetméterben kifejezett mértéke (intézetekre,
épületekre lebontva).
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2019. szeptember 26.
Üdvözlettel:
Tóth Mónika
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsoldó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #13375 email]
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.semmelweis.hu/
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Mónika, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.