Bírságról szóló hulladékgazdálkodási határozat

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a SungEel Kft. 3078 Bátonyterenye, Hatvani u. 2. sz. alatti telephelye számára 2023. 07. 07-én kiadományozott, 49 870 035 forint hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról szóló határozatot.

Amennyiben a közadatigénylésemben kért határozat az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerből letölthető, kérem erről szíves tájékoztatását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 11.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Nógrád Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Bodnár Zsuzsa Úrhölgy!
Közérdekű adatigénylési kérelmére válaszul a Nógrád Vármegyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály csatoltan megküldi a SungEel Hitech Hungary Kft. (3078
Bátonyterenye, Hatvani út 2. szám alatti) telephelyére vonatkozóan kiadott
adatszolgáltatását.
Dr. Szabó Sándor főispán nevében és megbízásából:
Dr. Ispán Eszter főosztályvezető helyett:
Tisztelettel:
Szomszéd Csabáné
osztályvezető
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
[1]06 (32) 795-148
KRID: 446270378 NMKHSJKVFO
[2]Image

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:0632795148