Tisztelt Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi bírságról szóló dokumentumot

- közigazgatási bírság a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021.03.05.
napján kibocsátott 35730/106-3/2021.ált. döntése alapján a Samsung SDI Magyarország Zrt. (Göd, Schenek I. u. 1.) számára

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 20.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Fejér MKI Titkárság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Fejér MKI Titkárság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Fejér MKI Titkárság!

Az október 20-án küldött adatigénylésem válaszadásának meghosszabbított határideje november 19-én lejár.
Kérem, az Info tv. előírásainak megfelelően szíveskedjék határidőben választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Fejér MKI Titkárság!

Az adatigénylésemre adandó válasz 30 napos határideje november 19-én lejárt.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi bírságról szóló dokumentumot

- közigazgatási bírság a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021.03.05.
napján kibocsátott 35730/106-3/2021.ált. döntése alapján a Samsung SDI Magyarország Zrt. (Göd, Schenek I. u. 1.) számára

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 21.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Fejér MKI Titkárság!

Az adatigénylésemre adandó meghosszabbított válaszadás 30 napos határideje november 19-én lejárt.
Kérem, szíveskedjék a törvényi előírásoknak megfelelően választ küldeni.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa
2022. november 22.

Tisztelt Fejér MKI Titkárság!

Az adatigénylésemre az Info tv. szerint már választ kellett volna kapnom. Kérem, szíveskedjék az adatigénylésre választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Fejér MKI Titkárság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2 Attachments