Bírságról szóló dokumentum

Bodnár Zsuzsa made this Közérdekűadat request to Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi bírságról szóló dokumentumot

- közigazgatási bírság a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021.03.05.
napján kibocsátott 35730/106-3/2021.ált. döntése alapján a Samsung SDI Magyarország Zrt. (Göd, Schenek I. u. 1.) számára

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 20.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Fejér MKI Titkárság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Fejér MKI Titkárság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Fejér MKI Titkárság!

Az október 20-án küldött adatigénylésem válaszadásának meghosszabbított határideje november 19-én lejár.
Kérem, az Info tv. előírásainak megfelelően szíveskedjék határidőben választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Fejér MKI Titkárság!

Az adatigénylésemre adandó válasz 30 napos határideje november 19-én lejárt.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi bírságról szóló dokumentumot

- közigazgatási bírság a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021.03.05.
napján kibocsátott 35730/106-3/2021.ált. döntése alapján a Samsung SDI Magyarország Zrt. (Göd, Schenek I. u. 1.) számára

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 21.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Fejér MKI Titkárság!

Az adatigénylésemre adandó meghosszabbított válaszadás 30 napos határideje november 19-én lejárt.
Kérem, szíveskedjék a törvényi előírásoknak megfelelően választ küldeni.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa
2022. november 22.

Tisztelt Fejér MKI Titkárság!

Az adatigénylésemre az Info tv. szerint már választ kellett volna kapnom. Kérem, szíveskedjék az adatigénylésre választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Fejér MKI Titkárság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2 Attachments