Bírságok XX. kerület

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves bontásban, hogy a kerületi közterületfelügyelet 2012.01.01. és 2017.03.26. között hány alkalommal és összesen mekkora értékben szabott ki bírságot "kötelező haladási irány be nem tartása" miatt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 26.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Gasztonyi Ildikó, Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Lenti adatkérésére tájékoztatom, hogy 2012. január 01. és 2017. március 26. között a Rendvédelmi Osztály közterület-felügyelői járőrszolgálata nem szabott ki közigazgatási bírságot "kötelező haladási irány be nem tartása" szabályszegés elkövetése miatt.

Üdvözlettel:

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző
Budapest Főváros XX. kerület,
Pesterzsébet Önkormányzata
[email address]
Telefon: 283-1335
Fax: 283-1187

________________________________________
Feladó: Erdélyi Katalin <[FOI #8764 email]>
Elküldve: 2017. március 26. 16:25
Címzett: Polgármester
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Bírságok XX. kerület

Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves bontásban, hogy a kerületi közterületfelügyelet 2012.01.01. és 2017.03.26. között hány alkalommal és összesen mekkora értékben szabott ki bírságot "kötelező haladási irány be nem tartása" miatt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 26.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8764 email]

Ha a(z) Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Tisztelt dr. Demjanovich Orsolya!

Köszönöm szépen a gyors választ.
Kérem, szíveskedjen megerősíteni, hogy az adatigénylésemben kérdezett időszakban a kerület közterület-felügyelete egyáltalán nem szabott ki ilyen típusú szabálysértés miatti bírságot, tehát kamerafelvételek alapján sem bírságoltak.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Gasztonyi Ildikó, Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Megerősítést kérő levelére tájékoztatom, hogy 2014. január 01. és 2017. március 26. között a Rendvédelmi Osztály (a kerület közterület-felügyelete) nem szabott ki közigazgatási bírságot "kötelező haladási irány be nem tartása" szabályszegés elkövetése miatt.

Tájékoztatom, hogy a Rendvédelmi Osztály 2014. január 1-én alakult, ezért az adatszolgáltatást csak attól az időponttól tudom megtenni.

A pontos adatszolgáltatás érdekében bekértük pénztárunktól a Rendvédelmi Osztály alakulása óta leadott összes bírság nyomtatványt, melyekben nem szerepelt kötelező haladási irány megsértése miatt közigazgatási bírság kiszabása. (közterület-felügyelőink közlekedési szabályok megsértése miatt közigazgatási bírságot jellemzően behajtani tilos jelzés megsértése /KRESZ 14. § (1) bek, z;/, valamint gyalogúton történő közlekedés /KRESZ 13. § (1) bek g;/ miatt szabtak és szabnak ki.)

Rendvédelmi Osztályunk térfigyelő kamera felvételek alapján nem szab ki bírságot, ez annak is köszönhető, hogy a XX. kerületben a rendőrkapitányság kezeli a térfigyelő kamerákat.

Üdvözlettel:

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző
Budapest Főváros XX. kerület,
Pesterzsébet Önkormányzata
[email address]
Telefon: 283-1335
Fax: 283-1187

________________________________________
Feladó: Erdélyi Katalin <[FOI #8764 email]>
Elküldve: 2017. március 28. 13:43
Címzett: Gasztonyi Ildikó
Tárgy: Re: Fw: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Bírságok XX. kerület

Tisztelt dr. Demjanovich Orsolya!

Köszönöm szépen a gyors választ.
Kérem, szíveskedjen megerősíteni, hogy az adatigénylésemben kérdezett időszakban a kerület közterület-felügyelete egyáltalán nem szabott ki ilyen típusú szabálysértés miatti bírságot, tehát kamerafelvételek alapján sem bírságoltak.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Demjanovich Orsolya !

Köszönöm szépen a tájékoztatást.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin