Tisztelt Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgermesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves bontásban, hogy a kerületi közterületfelügyelet 2012.01.01. és 2017.03.26. között hány alkalommal és összesen mekkora értékben szabott ki bírságot "kötelező haladási irány be nem tartása" miatt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 26.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

 

Köszönettel vettük közérdekű adatigénylés céljából megküldött levelét.

Az Ön által megfogalmazottak értelmében, jelen üzenetben küldjük Budapest
főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának válaszát szíves
tájékoztatásul.

 

Kérdés:

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves
bontásban, hogy a kerületi közterületfelügyelet 2012.01.01. és 2017.03.26.
között hány alkalommal és összesen mekkora értékben szabott ki bírságot
"kötelező haladási irány be nem tartása" miatt.

 

Válasz:

 

A 410/2007. (XII.29.) Korm. rendelet, mely a közigazgatási bírsággal
sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről,
felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés
feltételeiről rendelkezik, szabályozza azt, hogy a kötelező haladási irány
be nem tartása esetén az eljárás lefolyatása a rendőrség hatáskörébe
tartozik (9.§).

 

A közérdekű adatigényléssel érintett esetekről  - kötelező haladási irány
be nem tartása - tehát adatszolgáltatás teljesítése nem áll módunkban.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Sajtó és kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata

 

 

 [1]cid:[email protected]

idézett részek megjelenítése

P Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja
ezt az e-mailt.

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Rákosmente Önkormányzata!

Köszönöm a tájékoztatást, de attól tartok, hogy adatigénylésemet félreértelmezték. Nem a kötelező haladási irány be nem tartása miatt indult és lefolytatott rendőrségi eljárások számát, hanem a kiszabott bírságok számát és értékét szeretném tudni.

Megismétlem eredeti adatigénylésemet:

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves bontásban, hogy a kerületi közterületfelügyelet 2012.01.01. és 2017.03.26. között hány alkalommal és összesen mekkora értékben szabott ki bírságot "kötelező haladási irány be nem tartása" miatt."

Kérem, szíveskedjenek vagy a kért adatokat megküldeni, vagy megerősíteni, hogy álláspontjuk szerint a bírságok kiszabásában nem illetékes a kerületi közterület-felügyelet.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

sajto, Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

 

A közérdekű adatigénylésre adott korábbi válaszunkban megnevezett
jogszabály értelmében a kötelező haladási irány be nem tartásával
kapcsolatos eljárás, így ezzel együtt a bírság kiszabása is a rendőrség
hatáskörébe tartozik, nem a közterület-felügyelet jár el ezekben az
ügyekben, bírságot sem szab ki.

 

 

Üdvözlettel:

 

Sajtó és kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata

 

 [1]cid:[email protected]

idézett részek megjelenítése

P Kérjük, gondoljon a környezetre, mielőtt úgy döntene, hogy kinyomtatja
ezt az e-mailt.

 

Tisztelt Rákosmente Önkormányzata!

 

Köszönöm a tájékoztatást, de attól tartok, hogy adatigénylésemet
félreértelmezték. Nem a kötelező haladási irány be nem tartása miatt
indult és lefolytatott rendőrségi eljárások számát, hanem a kiszabott
bírságok számát és értékét szeretném tudni.

 

Megismétlem eredeti adatigénylésemet:

 

"Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre éves
bontásban, hogy a kerületi közterületfelügyelet 2012.01.01. és 2017.03.26.
között hány alkalommal és összesen mekkora értékben szabott ki bírságot
"kötelező haladási irány be nem tartása" miatt."

 

Kérem, szíveskedjenek vagy a kért adatokat megküldeni, vagy megerősíteni,
hogy álláspontjuk szerint a bírságok kiszabásában nem illetékes a kerületi
közterület-felügyelet.

 

Üdvözlettel:

 

Erdélyi Katalin

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Rákosmente Önkormányzata!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin