Tisztelt Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., az alábbi, a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása szerint a Samsung SDI Magyarország Zrt (Göd, Schenek I. u. 1.) számára kiadott, bírságról szóló dokumentumokat:

- tűzvédelmi bírság a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021.12.30. napján kibocsátott 36300/4742-4/2021.ált. döntése alapján

- tűzvédelmi bírság a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021.10.22. napján kibocsátott 36300/1887-5/2021.ált. döntése alapján,

- közigazgatási bírság a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2021.05.05. napján kibocsátott 36310/357/2021.ált. döntése alapján,

- tűzvédelmi bírság a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2021.05.03. napján kibocsátott 36310/207/2021.ált. döntése alapján,

Valamint kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2., a Pest Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság valamint a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség által a Samsung SDI Magyarország Zrt (Göd, Schenek I. u. 1.) számára 2022. február 3-tól jelen adatigénylés időpontjáig kiadott figyelmeztetések, bírságok dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 20.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Pest Hivatal, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tisztelt Bodnár Zsuzsa Asszony!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Tisztelettel:
Fábryné dr. Keszler Nikolett tű. főhadnagy
mb. hivatalvezető

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatal

BM: 21-010

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Pest Hivatal!

Nem kaptam mellékelt küldeményt.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Pest Hivatal, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Bodnár Zsuzsa Asszony!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Tisztelettel:
Fábryné dr. Keszler Nikolett tű. főhadnagy mb. hivatalvezető

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatal

BM: 21-010

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Pest Hivatal!

Az október 20-án küldött adatigénylésem meghosszabbított határideje november 19-én lejár. Kérem, hogy az Info tv.-nek megfelelően határidőben válaszolni szíveskedjék.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Hivatal!

Az adatigénylésemre adandó válaszadás 30 napos határideje november 19-én lejárt.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., az alábbi, a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása szerint a Samsung SDI Magyarország Zrt (Göd, Schenek I. u. 1.) számára kiadott, bírságról szóló dokumentumokat:

- tűzvédelmi bírság a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021.12.30. napján kibocsátott 36300/4742-4/2021.ált. döntése alapján

- tűzvédelmi bírság a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021.10.22. napján kibocsátott 36300/1887-5/2021.ált. döntése alapján,

- közigazgatási bírság a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2021.05.05. napján kibocsátott 36310/357/2021.ált. döntése alapján,

- tűzvédelmi bírság a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2021.05.03. napján kibocsátott 36310/207/2021.ált. döntése alapján,

Valamint kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2., a Pest Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság valamint a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség által a Samsung SDI Magyarország Zrt (Göd, Schenek I. u. 1.) számára 2022. február 3-tól jelen adatigénylés időpontjáig kiadott figyelmeztetések, bírságok dokumentumait.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

2022. november 21.

Tisztelt Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatal!
Tisztelt Fábryné dr. Keszler Nikolett tű. főhadnagy mb. hivatalvezető!

Az adatigénylésemre adandó meghosszabbított válaszadás 30 napos határideje november 19-én lejárt.
Kérem, szíveskedjen a törvényi előírásoknak megfelelően választ küldeni.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa
2022. november 22.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az adatigénylésemre az Info tv. szerint már választ kellett volna kapnom.
Kérem, szíveskedjék az adatigénylésre választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa