Biomassza fűtőmű

Segesvári Csaba made this Közérdekűadat request to Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Biomassza fűtőmű kapcsán keletkezett előzetes tanulmányokat (környezetvédemi hatástanulmányt, gazdaságossági számításokat), környezetvédelmi engedélyt, valamint azokat az adatokat, melyek a majdani üzemeltetéssel összefüggnek: felhasználni tervezett energiahordozó mennyisége, annak beszerzési forrása, szállítása.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 25.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

dr. Bérczi Antal, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Cím!

Mellékelten küdöm dr. Csillag Gábor Kaposvár MJV jegyzőjének közérdekű
adatigénylésre írt válaszlevelét.
Tisztelettel,
--

dr. Bérczi Antal
Testületi referens

Kaposvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Titkársági Igazgatóság
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
tel: 82/501-536
[1]e-mail:[email address]

[2]www.kaposvar.hu

[3]kaposvar

References

Visible links
1. mailto:e-mail:[email address]
2. http://www.kaposvar.hu/