Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fehér Zsófia, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Bimbó út Kapy utca felőli végének felújítása

We're waiting for Fehér Zsófia to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(Azzal a kérdéssel fordulnék Önökhöz, hogy érdeklődjek afelől van-e jövőbeli terv a Bimbó út felső részének (Kapy utca felőli végének) felújítására, renoválására, mivel a közlekedést nagyban megkönnyítené és biztonságosabbá tenné a budai lakosok, valamint az utazók számára. )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. április 13.

Üdvözlettel:
Fehér Zsófia

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Fehér Zsófia

 

2020. április 13-án küldött Bimbó út felső részének felújítására vonatkozó
közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

 

Az Ön által is említett érintett szakasz kezelője a Budapest Közút Zrt. A
II. kerületi Önkormányzat kérte az érintett szakasz Fővárosi Önkormányzat
útfelújítási programjába történő felvételét.

Jelenleg tervezés alatt van a Bimbó út - Fillér u. - Fenyves utca közötti
szakasz. Felújítása erre az évre tervezett, de a koronavírus járvány miatt
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a felújítási munkák csúszásával
lehet számolni.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Osztályvezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság Jogi Osztály
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address
Honlap:  [3]www.masodikkerulet.hu

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. blocked::http://www.masodikkerulet.hu/
http://www.masodikkerulet.hu/

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Fehér Zsófia, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.