Biczi és Turi ügyvédi irodának kifizetett összegek

Az igénylés sikeres volt.

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
Göd Város Önkormányzata valamint a Biczi ésTuri Ügyvédi iroda között létrejött jogi képviseletre vonatkozó szerződések dokumentumait és a jogi képviseletért kifizetett összegeket 2017. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 9.

Üdvözlettel:
Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

Városháza - Göd, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Iktatószám: 10/96-2/2020. 

 

Tisztelt Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület! 

 

Mellékelten megküldjük közérdekű adatigénylésükre válaszunkat. 

 

Üdvözlettel: 

 

dr. Nagy Atilla 

aljegyző 

 

Telefonszám: +36 27 530 064 

E-mail: [1][Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] 

 

Göd Város Önkormányzata 

Gödi Polgármesteri Hivatal 

[2]www.god.hu 

2131 Göd, Pesti út 81. 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
2. http://www.god.hu/

Göd-ÉRT Környetvédelmi és Városvédő Egyesület

Tisztelt Városháza - Göd!

Köszönöm a választ és a küldött adatokat.

Üdvözlettel:

Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület