Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön ODFA Magyarország Elnökség, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Beszerzett informatikai termékek/licencek

We're waiting for ODFA Magyarország Elnökség to read recent responses and update the status.

ODFA Magyarország Elnökség

Tisztelt Honvédelmi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részünkre a következő dokumentumokat:

1) a 434 milliós értékben beszerzett informatikai termékek és licencek listáját
2) a döntéshozatali folyamatról, a kivitelezés, illetőleg a felhívás előkészítő anyagait, amelyekből kiderül, mekkora volt a kivitelezés előzetesen becsült költsége, és hogyan kalkulálták ezt ki,
3) egy részletes kimutatást arról, hogy ez a pénz milyen termékek licenceire került elköltésre,
4) hol hirdették meg a közbeszerzési eljárást

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Válaszukat előre is köszönjük.

Kelt: 2013. október 22.

Üdvözlettel:

ODFA Magyarország Elnökség

szervezeti e-mail cím: HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály, Honvédelmi Minisztérium

1 Attachment

[Subject only] RE: Közérdekűadat igénylés - Beszerzett informatikai termékek/licencek

idézett részek megjelenítése

KiMitTud - közérdekű adatok igénylése,

1 Attachment

Honvédelmi Minisztérium válaszlevél pdf formátumban

--
KiMitTud.org - közérdekű adatok igénylése egyszerűen
üzemelteti az atlatszo.hu

Nagy Dániel György ka, Honvédelmi Minisztérium

1 Attachment

[Subject only] Közérdekű adatigénylés - Beszerzett informatikai termékek/licencek

idézett részek megjelenítése

Nagy Dániel György ka, Honvédelmi Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt ODFA Magyarország Elnökség!

A HM Ügyfélszolgálat által továbbított 2013. október 22-én feltett
kérdésükkel kapcsolatban Főigazgató Úr válaszát jelen e-mail
csatolmányaként továbbítom Önöknek.

(Csatolmány: 1 db .pdf dokumentum.)

Tisztelettel:

Nagy Dániel György ka.

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal

Beszerzési Igazgatóság

1. Beszerző Osztály

főelőadó

H-1135   Budapest, Lehel utca 35-37

Telefon:  munkahelyi: +36-1-474-1111/27-109 mellék

„Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga kizárólag a címzettnek szól.
Ha nem Ön az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mailben
haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet,
valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszerből. Ha nem Ön az
üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely
csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel
közölnie, nyilvánosságra hoznia, vagy azzal más módon visszaélnie. Az
üzenet és annak csatolmánya(i) a HM biztonsági rendszere által a küldés
során vírusellenőrzésen estek át, azonban ez nem jelent garanciát arra
vonatkozóan, hogy az üzenet nem tartalmaz kártékony programkódokat. Az
ilyen jellegű fertőzésből fakadó meghibásodásokért vagy hibás működésért
sem az üzenet küldője, sem a levelező rendszer üzemeltetője és tulajdonosa
nem vállal felelősséget. Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az
esetben nyomtassa ki a levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az
feltétlenül szükséges!”

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or the
entity to whom it addressed and others authorised to receive it. If you
are not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of reliance upon the
information contained in and transmitted with this email by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited. This message and its attachment(s) are
virus-scanned by the MoD’s virus protection system, but this does not
guarantee that the message is free from harmful programme code. The
operator of the mailing system and its owner do not take responsibiliy for
the type of computer virus infections or the false operation of the system
owing to the aforementioned computer virus infections. Protect your
environment! Please, think about environmental responsibilities and print
the email and its attachment(s) if it is essential.

« Ce message ainsi que du ou des fichiers qui y sont joints sont destinés
à l’usage exclusifs du destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire,
veuillez en informer immédiatement, par téléphone ou par courriel,
l’expéditeur du message et de détruire le courriel ainsi que le ou les
fichiers qui y sont joints. Si vous n’êtes pas le destinataire visé, vous
n’avez aucun droit de copier et d’enregistrer ce message, de diffuser et
de publier son contenu ou de l’utiliser de façon illicite. Le message et
les fichiers qui y sont joints ont été contrôlés lors de l’envoi par
l’anti-virus mail du système de sécurité du Ministère de la défense ce qui
ne garantie pas que le message soit exempte de codes nuisibles.
L’expéditeur ainsi que l’opérateur et le propriétaire de système déclinent
toute responsabilité en cas de panne ou dysfonctionnement dus à de telles
contaminations. Pensez à l’environnement. N’imprimer ce courriel ou les
documents joints que si vous en avez vraiment besoin! »

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön ODFA Magyarország Elnökség, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.