Beszállítók az önkormányzat és szervezeti részére.

Fekete Gergő Imre made this Közérdekűadat request to Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2020 október 01 -től az igénylés napjáig:

- a Tissue-Hygiene Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4066Tiszacsege, Vécsei utca 13.) Adószám: 13025010-2-09 által
- SALLAI SZABOLCS ZOLTÁN, MAGYARORSZÁG, 4066 TISZACSEGE JÓZSEF ATTILA UTCA 25. Nyilvántartási szám: 6963428 Adószám: 63606955229 Statisztikai számjel: 63606955453223109 egyéni vállalkozó által
- a New Wave Product Korlátolt Felelősségű Társaság (4066 Tiszacsege, Vécsei utca 13.) Adószám: 23552010-2-09 Kft. által
- KECSEGE '2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4066 Tiszacsege, Fő utca13.) Adószám: 20345891-2-09 BT. által
- REMENYIK IMRE, MAGYARORSZÁG, 4066 TISZACSEGE KINIZSI UTCA 7. Nyilvántartási szám: 9000674 , Adószám: 72541201229, Statisztikai számjel: 72541201952223109 egyéni vállalkozó által

- a közmunkaprogram számára
- és az Önkormányzat által alapított TISZACSEGE KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATO SZERVEZET, (4066 Tiszacsege, Fő utca 69-71, Adószám:16731295-2-09) részére kiállított számlák másolatát. Vagy az érintett időszakban a megkeresésben megjelölt cégek és egyéni vállalkozók által kiállított számlák adattartalmát és a részükre kifizetett összegeket és tételeket táblázatos formában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 20.

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre
TESZ Egyesület Tiszacsege

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Fekete Gergő Imre!

A 2023. február 21. napján érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan tájékoztatom, - figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdésére, - hogy azt a beérkezésétől számított 30 napon belül áll módunkban teljesíteni.

Jelen tájékoztatást az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján adom ki.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző

Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszacsege
Kossuth u. 5.
4066

idézett részek megjelenítése

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

A 2023. február 21. napon megküldött közérdekű adat megismerése iránti igényre vonatkozóan tájékoztatom, hogy az érintett vállalkozások által nem került kiállításra számla a Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére a közmunkaprogrammal kapcsolatosan.

Egyebekben a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet részére a megkeresésében megjelölt cégek és egyéni vállalkozók által kiállított számlák adattartalmát táblázatos formában mellékelten csatolom azzal, hogy a Tissue-Hygine Kereskedelmi Szolgáltató Kft. a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet részére nem állított ki számlát az érintett időszakban.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző
Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal

idézett részek megjelenítése