Beszállítók a közmunka programban.

Fekete Gergő Imre made this Közérdekűadat request to Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Ezt az igénylést visszavonta az azt benyújtó személy. Előfordulhat, hogy az alábbi levelezésben megtalálja ennek magyarázatát.

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2020 október 01 -től az igénylés napjáig
- Tissue-Hygiene Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4066Tiszacsege, Vécsei utca 13.) Adószám: 13025010-2-09
- REMENYIK IMRE, MAGYARORSZÁG, 4066 TISZACSEGE KINIZSI UTCA 7. Nyilvántartási szám: 9000674 , Adószám: 72541201229, Statisztikai számjel: 72541201952223109 egyéni vállalkozó
- KECSEGE '2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4066 Tiszacsege, Fő utca13.,adószám: 20345891-2-09)
-New Wave Product Korlátolt Felelősségű Társaság (4066 Tiszacsege, Vécsei utca 13., adószám: 23552010-2-09)
- SALLAI SZABOLCS ZOLTÁN, MAGYARORSZÁG, 4066 TISZACSEGE JÓZSEF ATTILA UTCA 25. Nyilvántartási szám: 6963428 Adószám: 63606955229 Statisztikai számjel: 63606955453223109 egyéni vállalkozó részére számlák ellenében kifizetett összegeket és kiállított számlák másolatát, lehetőleg havi bontásban. Beleértve a "közmunka" programban elszámolt számlákat is amennyiben korábbi adatszolgáltatásukban nem szerepelt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 20.

Üdvözlettel:
Fekete Gergő Imre

Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztettem elő.

Kérem, szíveskedjen a tárgyban szereplő igénylésemet tárgytalanak tekinteni. Az adatigénylést visszavonom.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 20.

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre