Tisztelt Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a cég beszállítóival 2013. január 1-jétől jelen adatkérés időpontjáig kötött szerződések listáját, feltüntetve a szerződéskötések időpontját, a szerződések tárgyát és összegét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 13.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.!

2014.január 13-án kelt közadatigénylésemre az Infotörvény
értelmében azonnal, de legkésőbb 2014.január 28-ig válaszolniuk kellett volna. Kérem szíveskedjenek jogszabályi kötelezettségeiknek eleget téve a kért adatokat mielőbb elküldeni részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

aptakft, Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.

1 Attachment

[Subject only] RE: Közérdekűadat igénylés - Beszállítók

idézett részek megjelenítése