Tisztelt Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a cég beszállítóival 2013. január 1-jétől jelen adatkérés időpontjáig kötött szerződések listáját, feltüntetve a szerződéskötések időpontját, a szerződések tárgyát és összegét is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 13.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Cím!

A 2013. január 13-án küldött megkeresés alapján tájékoztatom, hogy a
http://www.konfekci.hu/?mod=links&cl...
elérési útvonalon közzétettük a beszállítói szerződések listáját.
Tájékoztatom továbbá, hogy az Adorján-Tex Kft. 2013. október 1-én összeolvadással jött létre kettő gazdasági társaság jogutódjaként.

Üdvözlettel:

Kovács László
ügyvezető igazgató

megbízásából:

Gál Anita bv.alez. gazdasági vezető
Adorján-Tex Kft.
6300 Kalocsa, Szent István király utca 26.
Tel: +36/78/563-645

Tisztelt Gál Anita!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin