Fekete Gergő Imre

Tisztelt Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre közérdekű adatigénylés keretében az alábbi vállalkozások által benyújtott számlákat a törvényes határidőn belül Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal és intézményei vonatkozásában az alábbi számlakibocsájtók tekintetében:

A 2022. szeptember 10-től az igénylés napjáig 4. KECSEGE '2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4066 Tiszacsege, Fő utca13.) Adószám: 20345891-2-09 BT részére számlák ellenében kifizetett összegeket és kiállított számlák másolatát, havi bontásban.

A 2022. szeptember 10-től az igénylés napjáig REMENYIK IMRE, MAGYARORSZÁG, 4066 TISZACSEGE KINIZSI UTCA 7. Nyilvántartási szám: 9000674 , Adószám: 72541201229, Statisztikai számjel: 72541201952223109 egyéni vállalkozó részére számlák ellenében kifizetett összegeket és kiállított számlák másolatát, havi bontásban.

A 2022. szeptember 10-től az igénylés napjáig 7. New Wave Product Korlátolt Felelősségű Társaság (4066 Tiszacsege, Vécsei utca 13.) Adószám: 23552010-2-09 Kft. részére számlák ellenében kifizetett összegeket és kiállított számlák másolatát, havi bontásban.

A 2022. szeptember 10-től az igénylés napjáig 3. SALLAI SZABOLCS ZOLTÁN, MAGYARORSZÁG, 4066 TISZACSEGE JÓZSEF ATTILA UTCA 25. Nyilvántartási szám: 6963428 Adószám: 63606955229 Statisztikai számjel: 63606955453223109 egyéni vállalkozó részére számlák ellenében kifizetett összegeket és kiállított számlák másolatát, havi bontásban.

A 2022 szeptember 23-tól az igénylés napjáig Tissue-Hygiene Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4066Tiszacsege, Vécsei utca 13.)
Adószám: 13025010-2-09 részére számlák ellenében kifizetett összegeket és kiállított számlák másolatát, havi bontásban.

A 2022. október 21-tól az igénylés napjáig KECSEGE '2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4066 Tiszacsege, Fő utca13.,adószám: 20345891-2-09) részére számlák ellenében kifizetett összegeket és kiállított számlák másolatát, havi bontásban.

2020. október 18-tól az igénylés napjáig a HATAJ-VASS Kft. (4066 Tiszacsege, Iskola utca 21/A, adószám: 22727772-1-09) részére számlák ellenében kifizetett összegeket és kiállított számlák másolatát, havi bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 27.

Üdvözlettel:

Fekete Gergő Imre

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

A 2024. február 27. napján érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatosan tájékoztatom, - figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére, - hogy azt a beérkezésétől számított 30 napon belül áll módunkban teljesíteni.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző
Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

idézett részek megjelenítése

Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

A 2024. február 27. napján érkezett közérdekű adatigénylésére tekintettel mellékelten csatolom a kért adatokat. Az adatigénylés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (7) bekezdése alapján kerül teljesítésre azzal, hogy az csak a Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában került elkészítésére tekintettel arra, hogy ezen szervnek saját intézménye nincs.

Tisztelettel:

Dr. Lajter Zoltán
jegyző
Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

idézett részek megjelenítése