Beruházások és fejlesztések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a befogadó intézményekben (Debreceni Telephely, Vámosszabadi Telephely, Bicskei Telephely, Nagyfai Ideiglenes Befogadó Állomás) és a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központokban (Debreceni Telephely, Nyírbátori Telephely, Békéscsabai Telephely) 2010.01.01. óta történt építési beruházások és egyéb fejlesztések listáját, amely tartalmazza a beruházás/fejlesztés nevét, értékét, és forrását (magyar költségvetés, EU-s forrás, egyéb).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 16.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Nemzetközi Együttműködési Főosztály, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

 

Juhász Olívia főosztályvezető-helyettes asszony megbízásából csatoltan
megküldjük a kért adatokat szíves tájékoztatásul.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Nemzetközi Együttműködési Főosztály

Email: [1][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]