Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bódis Lajos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Bérlőkijelölési jog alapján bérbeadott lakások száma, bérlőkijelölésre jogosult szervezetek, bérlőkijelölésről szóló testületi előterjesztés mellékleteinek nyilvánossága

We're waiting for Bódis Lajos to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a bérlőkijelölési jog alapján bérbeadott lakások számát, a bérlőkijelölésre jogosult szervezetek szerinti bontásban.

2. a 2024. június 27-i képviselő-testületi ülés bérlőkijelölési javaslatra vonatkozó előterjesztésének mellékleteit (együttműködési megállapodás és kérelem).

Kérem, hogy a 2. pontot az önkormányzat honlapján, az érintett testületi és bizottsági ülések napirendjénél való közzététellel teljesítsék. Az értelmezésem szerint, az Infotv. értelmében a testületi előterjesztések nyilvánossága nem csak a technikailag így elnevezett dokumentum közzétételéből áll, hanem a szervesen hozzátartozó, az előterjesztésben hivatkozott és összefoglalt mellékletek nyilvánosságából is. Ugyanezt javasolja az átláthatósági civil szervezetek Ez a Miniumum! ajánlása, melyet a képviselő-testület határozatban fogadott el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. június 22.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Melléklet

Tisztelt adatkérő,

 

Hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére
tájékoztatom, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzathoz érkezett
adatigénylésére tekintettel az adatszolgáltatási határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.

 

Egyúttal tájékoztatom, hogy kérelmének 2. pontja tekintetében a kérelmek
fel vannak töltve az adott napirendnél a honlapra. A „Mellékletek” fülre
kell rámenni és látható mind a 2 melléklete az előterjesztésnek, ettől
függetlenül mellékelten átküldöm mind a 2 mellékletet.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email cím]

 

References

Visible links
2. mailto:[email cím]

Tisztelt dr. Silye Tamás jegyzői igazgató!

Nagyon köszönöm az új platformon a mellékletek elérhetőségére vonatkozó figyelmeztetést! Magamtól nem vettem észre, de ezentúl figyelek rá. Természetesen nem fogom a külön közreműködésüket kérni abban, aminek a közzétételét megoldották. Köszönöm a mellékletek külön megküldését is ezúttal!

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt Bódis úr,

 

Hivatkozva 2024. június 22-én a bérlőkijelölési joggal érintett lakások
tekintetében küldött közérdekű adatkérésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

A bérlőkijelölési joggal érintett lakások száma jelenleg 21 (a Rózsadomb
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet nem számoltuk bele, mert még nem
történt meg a lakás bérbe adása), ezek megoszlása a bérlőkijelölésre
jogosult szervezetek szerint az alábbi:

 

Budapesti Rendőr-Főkapitányság
                                                                          
10 db

Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum (műteremlakások)                 8
db

Betegápoló
Irgalmasrend                                                                 
            1 db

Budapesti Szent Ferenc
Kórház                                                                  
  1 db

Utcáról Lakásba!
Egyesület                                                               
           1 db

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail: [2][email cím]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email cím]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bódis Lajos, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.