Bérlakások - XXIII. kerület

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy:

2018-ban, 2019-ben és 2020-ban az év első hat hónapjában mennyi volt az önkormányzati bérlakások száma!
A fenti időszakra vonatkozóan évekre lebontva adják meg, hogy ezekből mennyi áll üresen, illetve, hogy az üresen álló bérlakások közül mennyi van lakható állapotban!
A fenti időszakra adják meg, hogy mennyi lakáskiürítési eljárást indítottak, továbbá, hogy mennyi önkormányzati bérlakást adtak el és mennyit vásároltak, illetve építettek!
Kérem, tájékoztassanak arról is, hogy 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban január 1. és június 30 között mennyi önkormányzati bérlakást adtak ki!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 11.

Üdvözlettel:

Szopkó Tímea

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Szopkó Tímea!
2020. október 11-én érkezett önkormányzati bérlakásállományra vonatkozó
közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy adatigénylését a
mai napon továbbítottam a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., mint
adatkezelő részére. Tájékoztatom továbbá, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (1) bekezdése szerinti adatigénylés teljesítésére
rendelkezésre álló [1]15 napos határidő az adatkezelő által történő
tudomásszerzéstől kezdődik.
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
kamarai jogtanácsos
címzetes szakmai főtanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői és Jogi Osztály
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [2]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. https://maps.google.com/?q=15+napos&...
2. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Közszolgáltató,

Tisztelt Adatkérő!

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalához benyújtott,
önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos adatigénylésére – amely
Társaságunkhoz áttétel útján 2020. október 19. napján érkezett – az alábbi
választ adom.

Tájékoztatom, hogy féléves záró adatokat, vagy évközi adatokat külön nem
tartunk nyilván, éves zárással adunk adatszolgáltatást.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában 2018. december
31-ei állapot szerint 5991 lakás, 2019. december 31-ei állapot szerint
5865 lakás volt. Az önkormányzati lakások mindegyike bérlemény vagy
hasznosítás alatt áll lakásgazdálkodási, szanálási és egyéb célra.

A „lakáskiürítési eljárás indítása” egy igen tág, jogi szempontból nem
értelmezhető kifejezés. Közvagyonnal felelős gazdálkodás kötelezettsége
alapján minden esetben intézkednünk kell a kiürítés iránti peres eljárás
megindításáról, ha a bérleti jogviszony díjtartozás miatt megszűnik, és az
adós tartozását a felmondásig tartó, több lépcsős felszólítási folyamat
során, adósságrendezési segítségünk felajánlása ellenére sem egyenlíti ki.
A lakáskiürítési peres eljárások nem mindegyikéből lesz lakáskiürítési
végrehajtási eljárás. A bíróság által elrendelt kiürítési kötelezettség
érvényesítésére akkor fordulunk végrehajtóhoz, amennyiben az adós a peres
eljárás során sem tudja rendezni elmaradását. Tényleges végrehajtói
intézkedésre a nem együttműködő, és a közösségi együttélés szabályait
megszegő lakókkal szemben kerül sor. Az adatkérés erre vonatkozó része
ennek ismeretében teljesíthető.

2018-ban 78, 2019-ben 39 lakást értékesített az Önkormányzat. A
lakásvásárlások száma az alábbiak szerint alakult: 2018-ban 3 db. 2019-ben
az Önkormányzat nem vásárolt lakást.

Az Önkormányzat 2002 óta folytatja bérlakás építési programját, ennek
elemeként 11 helyszínen, összesen 632 lakást épített, ebből 2018-ban 23
db-ot, 2019-ben 33 db-ot.

2018-2019-ben 215 db lakást hirdetett meg bérbeadásra az Önkormányzat
pályázat útján. 2018-ban 88 lakást, 2019-ban 127 lakást és 2020. első
félévében 57 lakást hirdettünk meg bérbeadásra pályázat útján.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás
központi ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

----- Továbbított üzenet -----
Feladó: "Szopkó Tímea" <[FOI #15892 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XIII. kerület
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" <[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Elküldött üzenetek: Vasárnap, 2020. Október 11. 13:37:01
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat request - Bérlakások - XXIII. kerület - Budapest XIII.
kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy:

2018-ban, 2019-ben és 2020-ban az év első hat hónapjában mennyi volt az
önkormányzati bérlakások száma!
A fenti időszakra vonatkozóan évekre lebontva adják meg, hogy ezekből
mennyi áll üresen, illetve, hogy az üresen álló bérlakások közül mennyi
van lakható állapotban!
A fenti időszakra adják meg, hogy mennyi lakáskiürítési eljárást
indítottak, továbbá, hogy mennyi önkormányzati bérlakást adtak el és
mennyit vásároltak, illetve építettek!
Kérem, tájékoztassanak arról is, hogy 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban
január 1. és június 30 között mennyi önkormányzati bérlakást adtak ki!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 11.

Üdvözlettel:

Szopkó Tímea

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #15892 email]

Ha a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [3]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
3. http://www.budapest13.hu/hirlevel