Bérlakások - II. kerület

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

2018-ban, 2019-ben és a 2020. év első hat hónapjában mennyi volt az önkormányzati bérlakások száma!
A fenti időszakra vonatkozóan évekre lebontva adják meg, hogy ezekből mennyi áll üresen, illetve, hogy az üresen álló bérlakások közül mennyi van lakható állapotban!
A fenti időszakra adják meg, hogy mennyi lakáskiürítési eljárást indítottak, továbbá, hogy mennyi önkormányzati bérlakást adtak el és mennyit vásároltak, illetve építettek!
Kérem, tájékoztassanak arról is, hogy 2018-ben, 2019-ban és 2020-ban január 1. és június 30 között mennyi önkormányzati bérlakást adtak ki!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 11.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Hölgyem!

 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat lakásállományával
kapcsolatban Hivatalunkhoz 2020. október 11-én érkezett közérdekű
adatigénylésére az alábbi szíves tájékoztatást adom:

 

2018. év

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakott, vagyis bérbeadás, vagy
használatba adás útján hasznosított lakások száma: 349 db.

Üres bérbe adásra alkalmas állapotú lakások száma: 22 db.

Lakás kiürítési eljárás megindítására 3 esetben került sor.

Értékesített lakások száma: 15 db

Vásárolt lakások száma: 1 db

Lakásépítésre nem került sor

Bérbe adott lakások száma: 22 db

               

2019. év

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakott, vagyis bérbeadás, vagy
használatba adás útján hasznosított lakások száma: 344 db.

Üres bérbe adásra alkalmas állapotú lakások száma: 14 db Lakás kiürítési
eljárás megindítására 2 esetben került sor.

Értékesített lakások száma: 9 db

Az Önkormányzat 2019-ben nem vásárolt és nem épített lakásokat.

Bérbe adott lakások száma: 33 db

 

2020. I. félév

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakott, vagyis bérbeadás, vagy
használatba adás útján hasznosított lakások száma: 341 db.

Az üres bérbe adásra alkalmas állapotú 16 db Lakás kiürítési eljárás
megindítására nem került sor.

Értékesített lakások száma: 2 db

Bérbe adott lakások száma: 27 db

 

Tisztelettel,

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address
Honlap:  [3]www.masodikkerulet.hu

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. blocked::http://www.masodikkerulet.hu/
http://www.masodikkerulet.hu/