Tisztelt Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1. A teljes önkormányzati bérlakásállomány címlistáját az
adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag
2. Az (1.) pontban foglaltakon belül a kiadott, illetve üresen álló
lakások darabszámát, címlistáját, komfortfokozatát és
négyzetméterre vetített havi bérleti díjait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 1.

Üdvözlettel:

Csizmadia Cseke

Noreply, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt E-mailező!
Tájékoztatom, hogy elektronikus levelét megkaptam és ügyintézésre
továbbítottam az illetékeshez. A válaszadásig szíves türelmét kérem.
Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az e-mailen küldött levelek,
bejelentések a hatályos jogi szabályozás alapján nem minősülnek sem
írásban, sem elektronikus úton előterjesztett közigazgatási eljárást
megindító kérelemnek. Az ilyen formában érkezett észrevételek, levelek
jelzés értékűek, amelyeket tartalmuknak megfelelően kezelünk, indokolt
esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megtesszük.
Amennyiben konkrét, folyamatban lévő üggyel kapcsolatban érdeklődik, úgy
arra válasz ezúton nem adható, ez esetben azt írásban, személyesen szóban
vagy e-papíron kell előterjeszteni. Az ügyintésre vonatkozó információk
(kérelemnyomtatvány, ahhoz csatolandó iratok, illeték, illetve díjtétel
stb.) megtalálhatók az Újbuda honlapján az Ügyintézés-Ügyfajták oldalon.
Felhívom a figyelmét, hogy az Újbuda honlapon az Adatvédelem oldalon az
Adatkezelési tájékoztatónk már elérhető!
Vargáné Dr. Kremzner Zsuzsanna
Jegyző
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Király Mónika, Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Melléklet

Kedves Csizmadia Cseke!
2021. december 1-én érkezett levelére csatolva küldöm válasz levelünket.
Üdvözlettel: 
Király Mónika
asszisztens/ügyintéző
Lakásgazdálkodási Osztály
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
1113. Budapest, XI. Bocskai út 39-41.
Tel: 381-1389
E-mail cím: [1][email address]
Web: [2]www.ujbuda.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.ujbuda.hu/