Belső ellenőrzési vizsgálatok a központi igazgatóságokon

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az igazgatóságok valamint jogelődjeik alapításától kezdve és 2016. október 31. között hány alkalommal és mely időpontban zajlott belső ellenőrzés a Semmelweis Egyetem központi igazgatóságainál.

A Semmelweis Egyetem központi igazgatóságai a(z)
Innovációs Igazgatóság,
Kollégiumok Igazgatósága,
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság,
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága és a
Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep
a http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/szerv... honlap tájékoztatása szerint.

Amennyiben nem zajlott belső ellenőrzés, kérem ezt egyértelműen jelezzék.

Ezen honlap böngészése közben tudomásomra jutott, hogy belső ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentumok kiadását megtagadták (Szörényi Csaba és Csalami Ádám adatigénylők esetében).

Tájékoztatom, hogy amennyiben közérdekű adatigénylésem megtagadásra kerül, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezek a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem miatt, összhangban a közérdekű adatok megismeréséhez kapcsolódó adatigénylések rendjéről szóló 3/2015. számú rektori-kancellári utasítás 5.1. pontjának (1) bekezdésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 28.

Üdvözlettel:

Kiss Hanga Klára

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

81945-4/KSJIF/2016
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Kiss Hanga Klára<[FOI #8060 email]> 2016.11.28.
11:03 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az
igazgatóságok valamint jogelődjeik alapításától kezdve és 2016. október
31. között hány alkalommal és mely időpontban zajlott belső ellenőrzés a
Semmelweis Egyetem központi igazgatóságainál.

A Semmelweis Egyetem központi igazgatóságai a(z)
Innovációs Igazgatóság,
Kollégiumok Igazgatósága,
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság,
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága és a
Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep
a [1]http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/szerv... honlap tájékoztatása
szerint.

Amennyiben nem zajlott belső ellenőrzés, kérem ezt egyértelműen jelezzék.

Ezen honlap böngészése közben tudomásomra jutott, hogy belső ellenőrzéssel
kapcsolatos dokumentumok kiadását  megtagadták (Szörényi Csaba és Csalami
Ádám adatigénylők esetében).

Tájékoztatom, hogy amennyiben közérdekű adatigénylésem megtagadásra kerül,
úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot
kezdeményezek a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatos jogsérelem miatt, összhangban a közérdekű adatok
megismeréséhez kapcsolódó adatigénylések rendjéről szóló 3/2015. számú
rektori-kancellári utasítás 5.1. pontjának (1) bekezdésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 28.

Üdvözlettel:

Kiss Hanga Klára

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8060 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/szerv...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Tekintettel a közelgő ünnepekre és az egyetem közalkalmazottainak pihenéshez való jogára, a 2016. november 28-án a Belső ellenőrzési vizsgálatok a központi igazgatóságokon címmel benyújtott közérdekű adatigénylésemmel kapcsolatban a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 2017. január 15-ig meghosszabbítom.

Üdvözlettel: Kiss Hanga Klára

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 8951-5 /KSJIF/2017
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Adatigénylése tárgyában, melyek az alábbi szervezeti egységeinkre
irányultak,
 
-igazgatóságok valamint jogelődjeik alapításától kezdve és 2016. október
31. között hány alkalommal és mely időpontban zajlott belső ellenőrzés a
Semmelweis Egyetem központi igazgatóságainál.
-főigazgatóságok létrejöttétől kezdve és 2016. október 31. között hány
alkalommal és mely időpontban zajlott belső ellenőrzés a Semmelweis
Egyetem központi főigazgatóságainál.
-Klinikai Központ létrejöttétől kezdve és 2016. október 31. között hány
alkalommal és mely időpontban zajlott belső ellenőrzés a Semmelweis
Egyetem Klinikai Központjánál.
 
a következő választ adjuk:
 
A Semmelweis Egyetem központi igazgatóságai, valamint jogelődjeik
tekintetében 2002. január 01. és 2016. október 31. között a következő
ellenőrzésekre került sor:

a./        Kollégiumok Igazgatósága, 1 alkalommal, 2009. évben.

b./        Testnevelési és Sportközpont Sporttelep, 2 alkalommal 2010. és
2014. években.

2. A Semmelweis Egyetem központi főigazgatóságai tekintetében - a
létrejöttüktől kezdve 2016. október 31.-ig - célzott belső ellenőrzést az
Ellenőrzési Igazgatóság nem végzett, az Egyetem általános működését
érintően egyes részfolyamatokra kiterjedő belső ellenőrzés természetesen
érintette a központi főigazgatóságokat is. 

3. A Klinikai Központ tekintetében - a létrejöttétől kezdve 2016. október
31.-ig - az Ellenőrzési Igazgatóság nem végzett célzott belső ellenőrzést.

 

Tisztelettel,

 

Dr. Kovács Zsolt

jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Kiss Hanga Klára<[FOI #8060 email]> 2016.11.28.
11:03 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az
igazgatóságok valamint jogelődjeik alapításától kezdve és 2016. október
31. között hány alkalommal és mely időpontban zajlott belső ellenőrzés a
Semmelweis Egyetem központi igazgatóságainál.

A Semmelweis Egyetem központi igazgatóságai a(z)
Innovációs Igazgatóság,
Kollégiumok Igazgatósága,
Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság,
Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága és a
Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep
a [1]http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/szerv... honlap tájékoztatása
szerint.

Amennyiben nem zajlott belső ellenőrzés, kérem ezt egyértelműen jelezzék.

Ezen honlap böngészése közben tudomásomra jutott, hogy belső ellenőrzéssel
kapcsolatos dokumentumok kiadását  megtagadták (Szörényi Csaba és Csalami
Ádám adatigénylők esetében).

Tájékoztatom, hogy amennyiben közérdekű adatigénylésem megtagadásra kerül,
úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot
kezdeményezek a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatos jogsérelem miatt, összhangban a közérdekű adatok
megismeréséhez kapcsolódó adatigénylések rendjéről szóló 3/2015. számú
rektori-kancellári utasítás 5.1. pontjának (1) bekezdésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 28.

Üdvözlettel:

Kiss Hanga Klára

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
 
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
főigazgatóságok létrejöttétől kezdve és 2016. október 31. között hány
alkalommal és mely időpontban zajlott belső ellenőrzés a Semmelweis
Egyetem központi főigazgatóságainál.
 
A Semmelweis Egyetem központi főigazgatóságai a(z)
Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság
Gazdasági Főigazgatóság
Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Műszaki Főigazgatóság
a [2]http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/szerv... honlap tájékoztatása
szerint.
 
Amennyiben nem zajlott belső ellenőrzés, kérem ezt egyértelműen jelezzék.
 
Ezen honlap böngészése közben tudomásomra jutott, hogy belső ellenőrzéssel
kapcsolatos dokumentumok kiadását  megtagadták (Szörényi Csaba és Csalami
Ádám adatigénylők esetében).
 
Tájékoztatom, hogy amennyiben közérdekű adatigénylésem megtagadásra kerül,
úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot
kezdeményezek a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatos jogsérelem miatt, összhangban a közérdekű adatok
megismeréséhez kapcsolódó adatigénylések rendjéről szóló 3/2015. számú
rektori-kancellári utasítás 5.1. pontjának (1) bekezdésével.
 
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
 
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
 
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
 
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
 
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
 
Kelt: 2016. november 28.
 
Üdvözlettel:
Kiss Hanga Klára
 

--------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
 
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
Klinikai Központ létrejöttétől kezdve és 2016. október 31. között hány
alkalommal és mely időpontban zajlott belső ellenőrzés a Semmelweis
Egyetem Klinikai Központjánál.
 
Amennyiben nem zajlott belső ellenőrzés, kérem ezt egyértelműen jelezzék.
 
Ezen honlap böngészése közben tudomásomra jutott, hogy belső ellenőrzéssel
kapcsolatos dokumentumok kiadását megtagadták (Szörényi Csaba és Csalami
Ádám adatigénylők esetében).
 
Tájékoztatom, hogy amennyiben közérdekű adatigénylésem megtagadásra kerül,
úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot
kezdeményezek a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatos jogsérelem miatt, összhangban a közérdekű adatok
megismeréséhez kapcsolódó adatigénylések rendjéről szóló 3/2015. számú
rektori-kancellári utasítás 5.1. pontjának (1) bekezdésével.
 
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
 
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
 
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
 
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
 
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
 
Kelt: 2016. november 28.
 
Üdvözlettel:
 
Kiss Hanga Klára

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8060 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/szerv...
2. http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/szerv...
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Grósz Károly hozzászólt ()

Ha jól értem a Kollégiumok Főigazgatóságánál és a Testnevelési és Sportközpont Sporttelepen van valami takargatni való?

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Csak nehogy elfodjon a lepedő, mert akkor kiderül az igazság

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

A kollégiumi ellenőrzés 7 éve volt, azóta biztos megjavultak...
A tesit nem tudom. Lehet hogy eltűnnek a kosárlabdák és lopják a levegőt a tornacsarnokból.

Kedves Emmánuel! Milyen lepedő?

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Lepedők – Lepedők széles választéka – Vásároljon a JYSK.hu

https://jysk.hu/haloszoba/lepedok

Grósz Károly hozzászólt ()

Klárikám ezek nem javulnak, csak ELÉVÜLNEK! Meglep ez a megengedő hozzáállás! Nekem valami bűzlik itt..