Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjének azon kijelentése, miszerint "Magyart elhagyta a felesége, elvesztette a FELESÉGE ÁLTAL SZERZETT MUNKAHELYEIT, és ezért bosszút akar állni" nem veti-e fel a befolyással üzérkedés tényét.
Amennyiben felveti, akkor Kocsis Máté követett-e el "korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása" cselekményt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 20.

Üdvözlettel:

Németh Csaba

MKLU WebSite info, Legfőbb Ügyészség

A Legfőbb Ügyészség Igazgatási Önálló Osztálya tájékoztatja, hogy a [FOI #24539 email] címről küldött "Közérdekűadat igénylés - Befolyással üzérkedés" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2024.03.20. 20:15:15 -kor megérkezett.

Adatvédelmi és Biztonsági Osztály, Legfőbb Ügyészség

1 Attachment

Központi Nyomozó Főügyészség, Kézbesítés, Legfőbb Ügyészség

1 Attachment

 

 

Kérem erre a levélre ne válaszoljon! Válaszát a Központi Nyomozó
Főügyészség hivatalos e-mail címére küldheti.

[1][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]