BDF Bodnár Daru-Földmunka Építőipari és Kereskedelmi KFT ( Salgótarján,Munkás út 5.) Részére 2009. Október 06. napján kiadott zajkibocsájtási hatástanulmányt

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Közép-Duna-Völgyi Környezetvedelmi ,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről a Salgotarján, Munkás út 5. Szám alatti telephelyű DBF Bodnár Daru - Földmunka Építőipari Kft. a 2009. október 06. -án kiadott
működésének hatástanulmányát, zajkibocsájtási határérték mérési eredményeit és határozatot / KTVF: 49834-2/2009./ , valamint a 2013. december 17.-én kiadott /KTVF: 48945-10/2013. számú határozatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 5.

Üdvözlettel:

Pohànka Ilona

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adatig nyl s BDF Bodn r Daru F ldmunka p t ipari s Kereskedelmi KFT Salg tarj n Munk s t 5.R sz re 2009.Okt ber 06.napj n kiadott zajkibocs jt si hat stanulm nyt K z p Duna v lgyi K rnyezetv delmi Term szetv delmi s V z gyi Fel gyel s g.txt

    4K Download View as HTML

Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatgazdánál"
([Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség request email])
Nem található a megadott e-mail cím. Ellenőrizze a címzett e-mail címét,
és küldje el újból az üzenetet. Ha nem szűnik meg a hiba, forduljon a
levelezési rendszergazdához.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: TEREXEXCHANGE1.terex.local

[Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség request email]
Remote Server returned '550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound;
Recipient not found by SMTP address lookup'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from armor.kvvm.hu (172.31.4.165) by TEREXEXCHANGE1.terex.local
(172.31.4.142) with Microsoft SMTP Server id 15.1.466.34; Wed, 5 May 2021
08:16:04 +0200
Received: from armor.kvvm.hu (localhost.localdomain [127.0.0.1])
by localhost (Email Security Appliance) with SMTP id 1864F6E52B_923871B
for <[Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség request email]>; Wed, 5 May 2021 06:17:21 +0000 (GMT)
Received: from smtp.kimittud.org (smtp.kimittud.org [52.57.14.250])
by armor.kvvm.hu (Sophos Email Appliance) with ESMTP id 9EE8E6DE50_923870F
for <[Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség request email]>; Wed, 5 May 2021 06:17:20 +0000 (GMT)
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id EA40D20E47; Wed, 5 May 2021 06:17:27 +0000 (UTC)
Date: Wed, 5 May 2021 06:17:27 +0000
From: =?UTF-8?B?UG9ow6Bua2EgSWxvbmE=?=
<[FOI #18112 email]>
To: =?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXAtRHVuYS12w7ZsZ3lp?=
=?UTF-8?B?IEvDtnJueWV6ZXR2w6lkZWxtaSw=?=
=?UTF-8?B?IFRlcm3DqXN6ZXR2w6lkZWxtaQ==?= =?UTF-8?B?IMOpcw==?=
=?UTF-8?B?IFbDrXrDvGd5aQ==?= =?UTF-8?B?IEZlbMO8Z3llbMWRc8OpZw==?=
=?UTF-8?B?IGFkYXRnYXpkw6Fuw6FsIg==?= <[Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adatig=C3=A9nyl=C3=A9s__-_BDF?=
=?UTF-8?Q?_Bodn=C3=A1r_Daru-F=C3=B6ldmunka_=C3=89p=C3=ADt=C5=91ipari?=
=?UTF-8?Q?_=C3=A9s_Kereskedelmi_KFT_=28_Salg=C3=B3tarj=C3=A1n,Munk=C3=A1s?=
=?UTF-8?Q?_=C3=BAt_5.=29_R=C3=A9sz=C3=A9re_2009._Okt=C3=B3ber_06.?=
=?UTF-8?Q?_napj=C3=A1n_kiadott_zajkibocs=C3=A1jt=C3=A1si?=
=?UTF-8?Q?_hat=C3=A1stanulm=C3=A1nyt_-_K=C3=B6z=C3=A9p-Duna-v=C3=B6lgyi?=
=?UTF-8?Q?_K=C3=B6rnyezetv=C3=A9delmi,_Term=C3=A9szetv=C3=A9delmi_=C3=A9s?=
=?UTF-8?Q?_V=C3=ADz=C3=BCgyi_Fel=C3=BCgyel=C5=91s=C3=A9g?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Sophos-SenderHistory: ip=52.57.14.250,fs=0,da=164996806,mc=1,sc=0,hc=1,sp=0,fso=139571368,re=1155,sd=0,hd=0
X-Sophos-ESA: [armor.kvvm.hu] 4.5.3.2, Antispam-Engine: 2019062400.03.04.002, Antispam-Data: 2021.5.5.55115
X-SASI-RCODE: 200
X-SEA-Spam: Gauge=IIIIIIII, Probability=8%, Report='
HTML_00_01 0.05, HTML_00_10 0.05, MIME_LOWER_CASE 0.05, SUPERLONG_LINE 0.05, BODY_SIZE_5000_5999 0, BODY_SIZE_7000_LESS 0, CTE_BASE64 0, CT_TEXT_PLAIN_UTF8_CAPS 0, DQ_S_H 0, NO_URI_HTTPS 0, SENDER_NO_AUTH 0, SPF_NONE 0, URI_WITH_PATH_ONLY 0, __ANY_URI 0, __BODY_NO_MAILTO 0, __CP_URI_IN_BODY 0, __CT 0, __CTE 0, __CT_TEXT_PLAIN 0, __DQ_IP_FSO_LARGE 0, __DQ_IP_HIST 0, __DQ_S_HIST_1 0, __DQ_S_IP_100K 0, __DQ_S_IP_10K 0, __DQ_S_IP_1K 0, __DQ_S_IP_1MO 0, __DQ_S_IP_2D 0, __DQ_S_IP_HD_0 0, __DQ_S_IP_MC_1 0, __DQ_S_IP_MC_1_P 0, __DQ_S_IP_RE_100_P 0, __DQ_S_IP_SP_0_P 0, __FRAUD_MONEY_BIG_COIN 0, __FRAUD_MONEY_BIG_COIN_DIG 0, __FROM_NAME_NOT_IN_ADDR 0, __FROM_NAME_NOT_IN_BODY 0, __FROM_UTF_B 0, __HAS_FROM 0, __HAS_MSGID 0, __HIGHBITS 0, __MIME_TEXT_ONLY 0, __MIME_TEXT_P 0, __MIME_TEXT_P1 0, __MIME_VERSION 0, __MULTIPLE_URI_TEXT 0, __NO_HTML_TAG_RAW 0, __RCVD_FROM_DOMAIN 0, __RCVD_POSTFIX_UID 0,
__SANE_MSGID 0, __SUBJ_HIGHBIT 0, __TO_MALFORMED_2 0, __TO_NAME 0, __TO_NAME_DIFF_FROM_ACC 0, __TO_REAL_NAMES 0, __URI_IN_BODY 0, __URI_MAILTO 0, __URI_NOT_IMG 0, __URI_NO_WWW 0, __URI_NS , __URI_WITH_PATH 0, __UTF8_SUBJ 0'
Return-Path: [FOI #18112 email]

References

Visible links
1. mailto:[Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség request email]