Bárányhimlő elleni vakcina elrendelésének adatgazdája II.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Dr. Kásler Miklós
miniszter
részére
Tárgy: közérdekű adatigénylés
Tisztelt Miniszter úr!
Közérdekű adatigénylés keretében kértem bizonyos információkat a bárányhimlő elleni védőoltással kapcsolatban, amelyet Dr. Gazsó Balázs helyettes államtitkár úr az 5326/2018/JEÜEGYH iktatási számú 2018.01.30-án kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 27.§ (5) bekezdésére hivatkozással elutasított.
További kérdésemre válaszul az 5326-3/2018/JEÜEGYH iktatási számú 2018.02.28-án kelt levelében Helyettes Államtitkár úr úgy tájékoztatott, hogy Miniszter úr az Infotv. 27.§ (5) bekezdésében meghatározott, az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv vezetője.
Kérelmemet, hogy az Infotv. 27.§ (5) bekezdése alapján Miniszter úr engedélyezze részemre a közérdekű adatigénylésemben kért adatok megismerését, Dr. Ujsághy György főosztályvezető 2018.05.24-én kelt 5326-6/2018/JEÜEGYH iktatási számú tájékoztatása szerint Ön elutasította.
Ön ezzel a döntéssel megsértette az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete közgyűlése által elfogadott Bioetika és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 2. cikk (e) pontjában, illetve 18. cikkében foglalt elveit és figyelmen kívül hagyta az Európai Parlament védőoltásokkal szembeni bizalmatlanságról és az átoltottsági ráta európai csökkenéséről szóló állásfoglalásának 14., 23. és 24. pontjában foglaltakat.
Mivel az adat megismerésére irányuló igény csak az Infotv. 27.§ (6) bekezdésében körülírtak fennállása esetén utasítható el, ezúton kérem Miniszter urat, hogy tájékoztasson döntésének indokáról.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 20.

Üdvözlettel:

Kiss Andrea

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
https://kimittud.atlatszo.hu/request/bar...

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Továbbra is várom a választ a kérdésemre.Tekintettel arra,hogy tisztességes adózó állampolgár vagyok,és az adómból van fenntartva az általam(szavazó polgár) is megbízott kormány,és a minisztériumok,joggal várom el,hogy a feltett kérdéseimre hajlandó legyen tisztességes választ adni az EMMI!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Kiss Andrea

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám:41524-1/2018/JEÜEGYH

 

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve                                

 

 

Kiss Andrea                                     

részére

[1][FOI #11419 email]

 

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal tájékoztatta
tárcánkat, hogy az Ön bejelentése nyomán vizsgálatot indított a
bárányhimlő elleni védőoltás oltási rendbe történő felvétele okán küldött
adatigénylése kapcsán.

 

Tárcánknak egyelőre nincs tudomása a vizsgálat eredményéről, így a korábbi
leveleinkben írtakat fenntartom.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

 

Budapest, 2018. szeptember 24.                  
                                              

 

Üdvözlettel

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése