Bánhorváti településen aszfaltozott utak használatba vételi engedélyek valamint forgalomba helyezési engedélyeket . .

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdának normális esetben által (részletek)

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre 3642 Bánhorváti településen átadott újonnan aszfaltozott utak 1 járda használatba vételi engedélyeket valamint a forgalomba helyezési engedélyeket kérem részemre megküldeni .

2021.06.04.-én átadásra került az Alkotmány út új, aszfaltozott burkolatát .

2021. 06.09. Átadásra került a Rákóczi út páros oldalának új aszfaltozott burkolatát.

2021. aug. 3..
Elkészült az Ifjúság út 50-52 szám előtti szakaszának javítása, új aszfaltozott burkolatát.

2021. szept. 16..
Új aszfaltburkolatot kapott a Radnóti út 1-29 szám előtti szakasz járdája kb 250 m hosszúságban.

2022. MÁRCIUS 30.
Átadásra került a felújított Köztársaság út új aszfaltozott burkolatát.

2022. máj. 12.
Átadásra került a felújított Jószerencse út új aszfaltozott burkolatát.

2022.augusztus 5 .
Átadásra került a felújított Ifjúság út új aszfaltozott burkolatát.

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 2.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc