Bánhorváti településen 65 év feletti idősek létszáma és idősek napjára ki hordott ebéd darabszáma

Deák Ferenc nevű felhasználó elkészítette a Közérdekűadat nevű kérést a Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal -hoz Automatikus anti-spam mérések helyben ehhez a régi kéréshez. Kérjüktudassa velünk ha további válaszra vár vagy ha gondja van a válaszolással.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti településen 65 év feletti idősek létszáma , 2023 évben és idősek napjára ki hordott ebéd darabszáma ebből a 65 év felettiek . Bánhorváti polgármester nyilatkozata 2023. október 16. 17:00 órakor megtartott közmeghallgatás jegyzőkönyvében okiratában .Továbbá nyilatkozatot tesz közösségi oldalán 2023.10.14.-én ünnepeltük meg településünk idős lakóit. Ezen a napon 1200 db töltött káposztát készítettünk, amit az Önkormányzat képviselő testülete a Bánhorváti krumplis lángossal együtt juttatott el az ünnepelteknek .
Közmeghallgatás jegyzőkönyvében tett nyilatkozata : Idősek napja, melynek alkalmával idén 281 adag ebéd kerül kihordásra.
Kérném nyilatkozzon a közpénzből támogatott idősek napi rendezvényére elkészített 1200 db töltött káposzta és a 281 adag ebéd kerül kihordásra mely 4db káposzta /fő 1124 db . a megmaradt 76 db káposztát hova használta fel az önkormányzat .Valamint azon személyeket kit hátrányosan folytatólagosan meg különböztetett annak járó tisztelet ebédet hova használta fel ki fogyasztotta el ?

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. december 21.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc