Bánhorváti önkormányzat távközlései szerződései.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
önkormányzat távközlési szerződéseit, és azt, hogy hány darab mobilszámra fizetnek elő, és kik, milyen jogviszony alapján használják ezeket, továbbá azt, hogy mennyi volt az elmúlt egy évben a teljes mobiltelefonszámla. Erre az__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s B nhorv ti nkorm nyzat t vk zl sei szerz d sei..txt

    4K Download View as HTML

This is the mail system at host divide.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]> (expanded from <[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>): host
gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.184.27] said: 550-5.7.1 This message does
not have authentication information or fails to pass 550-5.7.1
authentication checks. To best protect our users from spam, the 550-5.7.1
message has been blocked. Please visit 550-5.7.1
https://support.google.com/mail/answer/8... for more 550
5.7.1 information. v8si28194198wrv.45 - gsmtp (in reply to end of DATA
command)

Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Deák Ferenc!

A 2019. november 28. napján megküldött adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adom:

A Bánhorváti Községi Önkormányzat az alábbi személyek telefonos előfizetését biztosítja:

1 Antal Lajos - Polgárőrség
2 Pál Gábor - Kulturális szervező
3 Bánhorváti Községi Önkormányzat mobiltelefonja
4 Gyöngyösi János Közfoglalkoztatási Vezető
5 dr. Németh Adrienn - Jogi referens
6 Tóthné Mogyorós Virág - Biztoskezdet Gyerekház
7 Deák-Szinyéri József - Polgármester
8 dr. Szécsi Ottó - Jegyző
9 Bencze Péterné - Óvodavezető
10 Szabó Béláné - Viziközmű Társulat elnöke

Valamint mellékelten megküldöm a Bánhorváti Községi Önkormányzat telekommunikációs szerződését további szíves használatra.

Tisztelettel:
dr. Szécsi Ottó jegyző megbízásából:
dr. Németh Adrienn

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc