Bánhorváti Önkormányzat képviselő testületének 2015 évi vagyon nyilatkozatai.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- Kérem elektronikus értesítés mellett Bánhorváti Község
Önkormányzata Polgármesterének, Alpolgármesterének és Képviselőinek
vagyonnyilatkozatát az Önkormányzat hivatalos honlapjára feltölteni.
Az alábbi linken megtekinthető :http://banhorvati.hu/oldal/23/onkormanyz...
A kért adat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 39. §. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvános
adat.
(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 3.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Továbbra is várom az beterjesztett adatigényemre a meg tisztelő válaszukat !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Attachments

Tisztelt Deák Ferenc Úr!

Mellékelten megküldöm az Ön által igényelt Bánhorváti Községi Önkormányzat
képviselő-testületének tagjai által tett 2015. évi vagyonnyilatkozatokat
további szíves használatra.

Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[2][FOI #7040 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published
on the internet. Our privacy and copyright policies:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7040 email]
2. mailto:[email address]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. mellékletének II. 8. pontja valamint 33. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat KÖTELES KINYOMTATHATÓ ÉS RÉSZLETEIBEN IS ADATVESZTÉS ÉS TORZULÁS NÉLKÜL KIMÁSOLHATÓ MÓDON, A BETEKINTÉS, A LETÖLTÉS, A NYOMTATÁS, A KIMÁSOLÁS ÉS A HÁLÓZATI ADATÁTVITEL SZEMPONTJÁBÓL a kért vagyon nyilatkozatokat hiányosan kitöltve nem torzulás mentesen olvashatatlan állapotú és nem mindenki részéről kaptam meg. Így az adatigényemet továbbra is fenn tartom !

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

7 Attachments

Tisztelt Deák Ferenc Úr!

Ezúton megküldöm a Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjai által tett 2015. évre vonatkozó vagyonnyilatkozatokat.
Tájékoztatom, hogy az Ön által megjelölt jogszabályhely nem vonatkozik a
képviselő-testületi tagok által  tett vagyonnyilatkozatokra, ugyanis a
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 1. mellékletének II. 8. pontja az
alábbiakat mondja ki: "A testületi szerv döntései előkészítésének rendje,
az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a
testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései,
ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza."
A képviselő-testületi tagok által  tett vagyonnyilatkozatok megtekintésére
A Bánhorváti községi Önkormányzat (3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.)
épületében lehetősége nyílik ügyfélfogadási időben.
Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét.

Tisztelettel:
Dr. Szécsi Ottó
jegyző

idézett részek megjelenítése

References

 Visible links
 1. mailto:[FOI #7040 email]
 2. mailto:[email address]
 3. [3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[4][FOI #7040 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published
on the internet. Our privacy and copyright policies:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7040 email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
4. mailto:[email address]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers