Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti BSE pálya fenntartási költségei .2015. évtől 2019. december 31 napjáig . Erre milyen keret van a felhasználásra !

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 19.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Bánhorváti Községi Önkormányzat, Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Deák Ferenc!

 

A 2020. február 19. napján kelt Bánhorváti BSE pálya fenntartási költségei
tárgyában benyújtott közérdekű adatigénylését -, a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseire figyelemmel

elutasítom

Tájékoztatom, hogy az ön által kért adatigénylés teljesítése nem áll
módunkban tekintettel arra, hogy a Bánhorváti BSE pályának nem Bánhorváti
Községi Önkormányzat a fenntartója.

A jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel tájékoztatom, hogy az Info tv.
rendelkezései szerint döntésünk felülvizsgálatára a bíróság rendelkezik
hatáskörrel és illetékességgel, így az Info tv. 31. § (3) bekezdése
alapján jelen tájékoztatásunk közlésétől számított harminc napon belül a
Kazincbarcikai Járásbíróság előtt pert kezdeményezhet döntésünk
felülvizsgálata ellen.

 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét!

Bánhorváti, 2020. február 27.

dr. Szécsi Ottó jegyző megbízásából:

              dr. Németh Adrienn

                    jogi referens

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #14290 email]

Ha a(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[4][Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([7]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
7. http://kimittud.atlatszo.hu/

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

Az adatigénylésemet eredeti állapotában továbbra is fenn tartom . Az elutasítás végett a NAIH -hoz fogok fordulni jogorvoslatért . Mivel a kért adatok közpénz felhasználásával keletkeztek ? A közmunkások fűkaszával történő munkavégzés hány órában mennyi üzemanyag felhasználás történt .Az öltözők takarítása szintén közmunkások igénybevételével történt . Mely az önkormányzat és a használatba vevő között létrejött szerződésben közmunkások által végzett munka nem volt rögzítve .
Így a közpénzből mennyi összeg került felhasználásra .

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Községi Önkormányzat!

A 79/2019.(XI. 27.) határozata alapján elfogadott közérdekű adatigénylések megismerésének teljesítésére vonatkozó intézkedési tervben meghatározott jogszabályi előírásoknak mikor tesznek eleget ?
A 79/2019.(XI. 27.) határozatban meghatározottak elmulasztása véget az illetékes hatóság megkeresését fogom igénybe venni az adatigény nem teljesítése végett.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc