Bánhorváti Bánfarm területére beszállított térkövek szállító leveleinek másolata .

Deák Ferenc made this Közérdekűadat request to Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

A(z) Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bánhorváti Bánfarm területére beszállított térkövek szállító leveleinek másolata .
Melyik napon történtek a beszállítások és mennyi érkezett be .
A 2012 május 4 napján a FERRO_SPED 2000 KFT Volvo önrakodós pótkocsis szerelvény SCX-868 WEV-616 frsz. szerelvény mennyi raklap térkövet szállított a Bánfarm területére ennek a szállító levél másolatát kérem .

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 8.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A határidők kiszámolása vagy a jogkövető magatartás okoz nehézséget?
A NAIH irányába bejelentés megtéve az adatigénylések megválaszolásának elmulasztásai végett !
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 6.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Bánhorváti Bánfarm területére beszállított térkövek szállító leveleinek másolata .'.

[ ITT ÍRJA LE PANASZÁNAK RÉSZLETEIT ]
Bánhorváti polgármester az általad vezetett polgármesteri hivatalnál a jogi előírások értelmezésével és a határidő számítással gondok vannak !!!!!

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/banh...

Üdvözlettel:

Deák Ferenc

Tisztelt Bánhorváti Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Talán elvesztek a kért adatok .
Vagy még most is Bánhorváti polgármesteri hivatalnál a jogi előírások értelmezésével és a határidő számítással gondok vannak ????

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 13.

Üdvözlettel:

Deák Ferenc