Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön KÓSZA ENDRE, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy
Balog Zoltán volt EMMI miniszter 2014. VI. 15. és 2016. VIII. 31. között milyen legalább 2 napos (azaz minimum 1 éjszakai távollétet igénylő) bel- ill. külföldi hivatalos úton vett részt. Kérjük az úticélokat, az utazások dátumait, valamint a miniszterrel együtt utazott Államtitkárok nevét és felelősségi területét minden út esetében külön-külön megadni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 16.

Üdvözlettel:

Kósza Endre

Közadat (KIM),

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

2024. február 16. napján benyújtott közérdekű adatigénylésében, a
Kulturális és Innovációs Minisztérium részéről kéri megküldeni „Balog
Zoltán útjai államtitkárja(i) társaságában” útjainak adatait.

 

Közérdekű adatigényléssel kapcsolatban válaszadási határidőnket az
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére való hivatkozással 15 nappal
meghosszabbítom.

 

Üdvözlettel:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Közadat (KIM),

 

Tisztelt Kósza Endre!

 

2024. február 16. napján benyújtott közérdekű adatigénylésében, a
Kulturális és Innovációs Minisztérium részéről kéri megküldeni „Balog
Zoltán miniszter 2014. VI. 15. és 2016. VIII. 31. közötti legalább 2 napos
bel- ill. külföldi hivatalos” útjainak adatait.

 

Fentebbi közérdekű adatigénylésre tekintettel, az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Balog Zoltán miniszter úr 2014. június 19-22. között Bázelbe (Svájc)
utazott, 1 fő szakmai kísérettel; 2014. július 09-11. között Bukarestbe
(Románia) utazott, 3 fő szakmai kísérettel; 2014. július 29-30. között
Doberdoba (Olaszország) utazott, 7 fő szakmai kísérettel; 2014. augusztus
22-23. között Ungvárra és Nagyberegbe (Ukrajna) utazott, Novák Katalin
család- és ifjúságügyi államtitkár és további 7 fő szakmai kísérettel;
2014. szeptember 19-20. között Potsdamba (Németország) utazott 4 fő
szakmai kísérettel; 2014. október 02-03. között Kölnbe és Bonnba
(Németország) utazott 3 fő szakmai kísérettel; 2014. október 24-26. között
Santiago de Compostelaba (Spanyolország) utazott 6 fő szakmai kísérettel;
2014. november 01-04. között Sanghajba (Kína) utazott Novák Katalin
család- és ifjúságügyi államtitkár és további 6 fő szakmai kísérettel;
2014. november 07-09. között Isztambulba (Törökország) utazott Czunyiné
dr. Bertalan Judit köznevelési államtitkár és további 5 fő szakmai
kísérettel; 2014. november 26-29. között Szöulba (Koreai Köztársaság)
utazott 2 fő szakmai kísérettel; 2014. december 02-08. között New Yorkba
és Los Angelesbe (USA) utazott Novák Katalin család- és ifjúságügyi
államtitkár és további 5 fő szakmai kísérettel.

 

Balog Zoltán miniszter úr 2015. 01. 25-27. között Varsóba és Krakkóba
(Lengyelország) utazott 4 fő szakmai kísérettel; 2015. február 12-14.
között Drezdába (Németország) utazott 1 fő szakmai kísérettel; 2015.
március 16-17. között Brüsszelbe (Belgium) utazott 3 fő szakmai
kísérettel; 2015. március 29-31. között Moszkvába (Oroszország) utazott 3
fő szakmai kísérettel; 2015. április 26-28. között Rigába (Lettország)
utazott 3 fő szakmai kísérettel; 2015. május 08-09. között Szatmárnémetibe
(Románia) utazott 7 fő szakmai kísérettel; 2015. június 09-12. között
Londonba, Edinburgh-be és Berlinbe (Nagy-Britannia és Németország) utazott
3 fő szakmai kísérettel; 2015. június 22-28. között Bakuba (Azerbajdzsán)
utazott 1 fő szakmai kísérettel; 2015. július 21-23. között Tusnádfürdőre
(Románia) utazott 5 fő szakmai kísérettel; 2015. augusztus 15-16. között
Kolozsvárra (Románia) utazott 6 fő szakmai kísérettel; 2015. 08. 19-22.
között Bayreuthba (Németország) utazott 1 fő szakmai kísérettel; 2015.
augusztus 27-30. között Rómába (Olaszország) utazott dr. Rétvári Bence
parlamenti államtitkár és további 2 fő szakmai kísérettel; 2015.
szeptember 07-08. között Párizsba (Franciaország) utazott 3 fő szakmai
kísérettel; 2015. 09. 16-17. között Berlinbe (Németország) utazott Novák
Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár és további 3 fő szakmai
kísérettel; 2015. szeptember 21-23. között Bambergbe (Németország) utazott
1 fő szakmai kísérettel; 2015. október 05-06. között Teheránba (Irán)
utazott 2 fő szakmai kísérettel; 2015. október 16-17. között Bad Saulgauba
(Németország) utazott 3 fő szakmai kísérettel; 2015. november 20-22.
között Montreux-be (Svájc) utazott 1 fő szakmai kísérettel; 2015. november
29. és december 01. között Teheránba (Irán) utazott 1 fő szakmai
kísérettel.

 

Balog Zoltán miniszter úr 2016. január 24-25. között Krakkóba
(Lengyelország) utazott Soltész Miklós egyházügyi államtitkár és további 3
fő szakmai kísérettel; 2016. január 31. és február 06. között Washingtonba
(USA) utazott 3 fő szakmai kísérettel; 2016. március 06-08. között
Frankfurtba (Németország) utazott Novák Katalin család- és ifjúságügyi
államtitkár és további 3 fő szakmai kísérettel; 2016. április 18-20.
között Stuttgartba, Kölnbe és Bonnba (Németország) utazott 3 fő szakmai
kísérettel; 2016. április 28-29. között Berlinbe (Németország) utazott 2
fő szakmai kísérettel; 2016. május 06-07. között Marosvásárhelyre és
Csíkszeredába (Románia) utazott 5 fő szakmai kísérettel; 2016. május
08-14. között Accrába (Ghána) utazott Novák Katalin család- és ifjúságügyi
államtitkár és további 3 fő szakmai kísérettel; 2016. május 19-20. között
Varsóba (Lengyelország) utazott Novák Katalin család- és ifjúságügyi
államtitkár és további 5 fő szakmai kísérettel; 2016. május 22-23. között
Berlinbe (Németország) utazott Novák Katalin család- és ifjúságügyi
államtitkár és további 3 fő szakmai kísérettel; 2016. május 26-28. között
Velencébe (Olaszország) utazott 2 fő szakmai kísérettel; 2016. június
09-10. között Berlinbe (Németország) utazott 2 fő szakmai kísérettel;
2016. június 13-18. között Bordeaux-ba, Marseille-be és Lyonba
(Franciaország) utazott 1 fő szakmai kísérettel; 2016. június 20-22.
között Párizsba (Franciaország) utazott 2 fő szakmai kísérettel; 2016.
július 20-23. között Lodzba (Lengyelország) utazott 2 fő szakmai
kísérettel; 2016. július 30. és augusztus 02. között Bayreuthba
(Németország) utazott 1 fő szakmai kísérettel; 2016. augusztus 16-22.
között Rio de Janeiroba (Brazília) utazott 1 fő szakmai kísérettel; 2016.
augusztus 25-28. között Frascatiba (Olaszország) utazott dr. Rétvári Bence
parlamenti államtitkár és további 2 fő szakmai kísérettel.

 

Jogorvoslat

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.

 

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés
érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy
lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak
közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Üdvözlettel:

Kulturális és Innovációs Minisztérium

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön KÓSZA ENDRE, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.