Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az "ország legocsmányabb vasútállomása" díjat kapott Balatonfőkajár-felső vasútállomással kapcsolatban (http://index.hu/belfold/2015/07/21/latta...
1.) A MÁV Zrt. a felvételi épületet mikor vette birtokba és mikor szűnt meg használata? Az épület használatának megszüntetésekor készült-e leltár, hogy mi található az épületben.
2.) Kinek a feladata lett volna az épület őrzés-védelme?
3.) Milyen állagvédelmi munkákat végeztek az elmúlt 5 évben az épületen?
4.) Az épület állapotáról rendelkezésre álló valamennyi jelentést kérem másolatban megküldeni.
5.) Az állomáshoz vezető út MÁV kezelésben van-e? Ha igen, mikor végeztek rajta utoljára útjavítási munkálatokat? Ki az út állagbantartója?
6.) Az épület hasznosítására tettek-e kísérletet?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 21.

Üdvözlettel:

Nagy Ernő

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Nagy Ernő!

A 2015. július 21-én érkezett közérdekű adatigénylésével összefüggésben tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján a teljesítésre nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

-------------------------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Tóth Tihamér, Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Nagy Ernő!

A 2015. július 21-én beérkezett közérdekű adatkérésére az alábbi választ adjuk.

1.) A MÁV Zrt. a felvételi épületet mikor vette birtokba és mikor szűnt meg használata? Az épület használatának megszüntetésekor készült-e leltár, hogy mi található az épületben.

A MÁV Zrt. a felvételi épületet, forgalmi és pályaőri őrház (lakással) megnevezéssel, 1949-ben helyezte üzembe. Az épületben a forgalmi szolgálat, a korábbi csapó rudas sorompó kiváltása miatt, 1994-ben szűnt meg. Az épületben lévő szolgálati lakás, bérlőtől történő visszavételére 2002.10.31-én került sor. A forgalmi szakszolgálat és a lakást bérlő személy, a helyiségeket kiürített állapotban adta vissza a MÁV Zrt. részére, ezért helyiségleltár felvételére nem került sor.

2.) Kinek a feladata lett volna az épület őrzés-védelme?

A MÁV Zrt., a forgalmi szolgálat megszűnését és a lakásvisszavételt követően a helyiségeket lezárta. Az utazóközönség részére kizárólag a váróterem került megnyitásra. Az épület egykori szolgálati helyiségeinek védelme, a nyílászárókra felszerelt vasrácsokkal volt biztosítva.
A MÁV Zrt. 2008-ban az épületet leselejtezte, majd építéshatósági engedélyezést követően a bontási munkálatokat megrendelte. A bontási tevékenység elvégzését az akkori önkormányzat a helyszínen megakadályozta.
A bontás elmaradását követően, a MÁV Zrt. a leselejtezett státuszú épületen csak veszély elhárítási munkákat végeztetett, mivel egyéb üzemeltetési költségek elszámolása (pl: őrzés-védelem), a számviteli szabályoknak megfelelően, a nyilvántartásokból kivezetett vagyontárgyak esetében nem lehetséges.
A fentiek mellett az elmúlt években sajnálatos módon megnőtt, a MÁV Zrt. vagyontárgyainak megrongálására és eltulajdonítására irányuló szándékos cselekmények nagyságrendje, amely az épület jelenlegi állapotának kialakulásához jelentős mértékben hozzájárult.

3.) Milyen állagvédelmi munkákat végeztek az elmúlt 5 évben az épületen?

Az épület 2008. évi selejtezését követően, csak veszély elhárítási munkák (pl.: körbekerítés, balesetveszélyre történő figyelemfelhívások kihelyezése) kerültek elvégzésre, mivel leselejtezett státuszú épületre állagmegóvási munkák költsége, a számviteli szabályoknak megfelelően, a nyilvántartásokból kivezetett vagyontárgyak esetében nem lehetséges.

4.) Az épület állapotáról rendelkezésre álló valamennyi jelentést kérem másolatban megküldeni.

Az épületszerkezetek felülvizsgálatára, utolsó alkalommal a selejtezési folyamatot megelőzően, 2008. 04. 19-én került sor. A vizsgálatról felvett dokumentumot csatoltan továbbítjuk.

5.) Az állomáshoz vezető út MÁV kezelésben van-e? Ha igen, mikor végeztek rajta utoljára útjavítási munkálatokat? Ki az út állagban tartója?

A megállóhelyhez vezető, Balatonfőkajár külterület 019 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű ingatlan, Balatonfőkajár Község Önkormányzatának tulajdonában van, ezért a feltett további kérdésekre vonatkozóan a MÁV Zrt. nem minősül az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

6.) Az épület hasznosítására tettek-e kísérletet?

Az ingatlan hasznosítására nincs lehetőség, mivel az a vasúti üzem működéséhez szükséges, így annak a MÁV vagyonkezelésében kell maradnia.

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

-----Eredeti üzenet-----
Feladó: MÁV Zrt. közadat
Küldve: 2015. július 28. 9:35
Címzett: 'Nagy Ernő'
Tárgy: RE: (37166/2015/MAV) Közérdekű adat igénylés - Balatonfőkajár-felső - MÁV

Tisztelt Nagy Ernő!

A 2015. július 21-én érkezett közérdekű adatigénylésével összefüggésben tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdése alapján a teljesítésre nyitva álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:

MÁV Zrt.

-------------------------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése