Bakonyi túraútvonalak - NATURAMA projekt

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az Egyesület honlapján a Bakonyi túraútvonalak/Leírás oldalon (http://www.abakonyert.hu/page/menu/129) olvasható alábbi információ:

"Magyarország területén a NATURAMA Szövetséghez tartozó akciócsoportokkal közösen, azonos tematika mentén interaktív, GPS-el követhető túraútvonalakat alakítottunk ki területünkön,amelyen a helyi értékek ,szállásadók,egyéb turisztikai szolgáltatók is virtuálisan láthatóvá válnak.

Településenként átlagosan 3 túraútvonalat hoztunk létre, így a teljes térséget behálózzák ezek a virtuális utak. Összesen 81 útvonal létesült mintegy 908 km hosszúságban a 33 településünkön."

Továbbá az Egyesület honlapján a Bakonyi túraútvonalak/www.bakonyitura.hu oldalon (http://www.abakonyert.hu/page/menu/143) oldalon olvasható információ szerint "Bakonyi túratérképek, Térképek letöltése, Technikai dokumentáció, Bakonyi áttekintő térkép" áll rendelkezésre.

1. Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre a fent hivatkozott információk alapján megvalósított NATURAMA-projekt eredményeként 33 településen létesített 81 túraútvonal interaktív, GPS-szel követhető adatait, azzal a tartalommal és szolgáltatási szinttel, amely tartalom és szolgáltatási szint az Egyesület honlapjának NATURAMA oldalán (http://www.abakonyert.hu/naturama-2) látható videókban elhangzik. Az információkat értelemszerűen csak az Egyesület működési területére vonatkozóan kérem.

2. Kérem, továbbá, hogy ha a www.bakonyitura.hu oldalon található Bakonyi Túratérképek, Térképek letöltése, Technikai dokumentáció és BAKONYI ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP az 1. pontban kért információkon túl további információkat vagy szolgáltatási szintet jelent, akkor ezeket is küldjék meg elektronikus formában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 8.

Üdvözlettel:

Koós Gábor

Judit Kasper, „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület

Tisztelt Koós Úr!
Köszönjük levelét, melyben a NATURAMA projekt részeként 2010-12 között
elkészült bakonyi túraútvonalakkal kapcsolatos adatigényléssel élt!
Mint azt Ön is látta korábban, sajnos technikai problémák miatt az
egyesület honlapjának túraútvonalas menüje nem tudta megnyitni és kezelni
az útvonalak adatbázisát.
Végre sikerült a honlapunk fejlesztőjével és karbantartójával megoldanunk
a problémát, így az összes,  bakonyi túraútvonalakkal kapcsolatos adat
ismét nyilvános, megtekinthető és letölthető az alábbi linkről:
[1]http://www.abakonyert.hu/page/menu/143.
Mivel a korábban feltöltött, terjedelmes mennyiségű adatbázist nem tudtuk
"áttölteni", így újra egyenként, útvonalanként kell felvinni az összes
adatot, mely tekintélyes idő és munkaigényű. A feltöltésen folyamatosan
dolgozunk, kérjük, kísérje figyelemmel a honlapot.
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy az adatok egy része már elavulhatott,
tekintettel arra, hogy a projekt 8-9 éves.
Üdvözlettel:
                  Hutvágnerné Kasper Judit
                  munkaszervezet vezető

References

Visible links
1. http://www.abakonyert.hu/page/menu/143

Koós Gábor hozzászólt ()

Az adatigényléssel az volt a célom, hogy a korábbi leírásokból, információkból következtethetően jelentős turisztikai értéket képviselő fejlesztés, amelyik éveken keresztül nyilvánosan hozzáférhető volt, de honlapfenntartási (pénzügyi) okok miatt elérhetetlenné vált, ismét hozzáférhető legyen. Arra készültem, hogy ha az adatokat megkapom, akkor ezeket én teszem fel egy megfelelő oldalra, és így hozom nyilvánosságra. Azonban az adatgazda a lehető legjobb megoldást választotta, és saját maga tölti fel a honlapjára, a válasza szerint folyamatosan. A honlapon 29 település közül húsz település adatai vannak ebben a pillanatban fent, tehát várhatóan rövidesen befejeződik a feltöltés.

Az "A BAKONYÉRT" Egyesületet köszönet illeti a konstruktív hozzáállásáért.

Koós Gábor