Baker King Kft. tartozására adott válasz ellentmondásai

Deák Balázs made this Közérdekűadat request to Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Olvastam a Baker King Kft. jelenlegi tartozásával kapcsolatos válaszukat, amely véleményem szerint több ellentmondást tartalmaz.
Mivel lehet, hogy én értelmezem helytelenül, ezért ennek feloldására kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Baker King Kft. bérleti díj befizetéseit az alábbi módon 2022.01.01.óta napjainkig kiállított számlák kapcsán:
Számla kiállításának dátuma/összege/ határideje / befizetésének dátuma/összege

A közérdekű adatigénylés szerint 09.26.-án a bizottság 4x 1.183.215 Ft részletet szavazott meg, amelyet január 31.-ig kellett volna befizetni. De ezen idő alatt egyetlen ilyen összegű befizetés sem történt, a megadott időszakban ilyen mértékű befizetés akkor sem történt, ha a teljes összeget a tartozás befizetésére könyvelték.
Tehát a fenti bérleti díj befizetésektől elkülönítve kérem küldjék el, hogy a Baker King Kft. mikor tett eleget a részletfizetési megállapodásban foglaltaknak.
1. részlet, esedékesség időpontja / befizetés időpontja / összege
2. részlet, esedékesség időpontja / befizetés időpontja / összege
3. részlet, esedékesség időpontja / befizetés időpontja / összege
4. részlet, esedékesség időpontja / befizetés időpontja / összege

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 6.

Üdvözlettel:

Deák Balázs

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!Rendszerünk fogadta üzenetét. Válaszadásra továbbítjuk ügyintézőnknek.  

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük ne válaszoljon rá.

Köszönjük megértését!

 
Üdvözlettel:
 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
[1]www.budakalasz.hu 

References

Visible links
1. http://www.budakalasz.hu/

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Deák Balázs!

 

Közérdekű adatigénylés vonatkozásában mellékelten küldjük az
adatszolgáltatást.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

telefon: [1]+36 26 340-266

e-mail: [2][Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

[3]www.budakalasz.hu

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja
mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta
meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a
levelet és csatolmányait is.

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budakalászi Polgármesteri Hivatal!

Deák úr!

Az adatigénylésben pontosan meghatároztam, hogy milyen adatokat kérek kiadni. Nem azt kértem, hogy véleményezze, hanem azt hogy Ön adatgazdaként adja ki pontosan a kért adatokat.
Kérem kíméljen meg attól, hogy a NAIH-nak kelljen jeleznem a válasz megtagadását és a Bíróságon kelljen köteleznem erre az önkormányzatot, mert mindketten tudjuk, hogy kötelezni fogja.
Tehát újra elküldöm az eredeti adatigénylésemet, hogy teljesíteni tudja.
Mellékesen tájékoztatom arról is, hogy a teljesítéssel hétfőig tudok várni, hisz az eredeti adatigénylés határideje a mai napon lejárt.

" szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Baker King Kft. bérleti díj befizetéseit az alábbi módon 2022.01.01.óta napjainkig kiállított számlák kapcsán:
Számla kiállításának dátuma/összege/ határideje / befizetésének dátuma/összege

A közérdekű adatigénylés szerint 09.26.-án a bizottság 4x 1.183.215 Ft részletet szavazott meg, amelyet január 31.-ig kellett volna befizetni. De ezen idő alatt egyetlen ilyen összegű befizetés sem történt, a megadott időszakban ilyen mértékű befizetés akkor sem történt, ha a teljes összeget a tartozás befizetésére könyvelték.
Tehát a fenti bérleti díj befizetésektől elkülönítve kérem küldjék el, hogy a Baker King Kft. mikor tett eleget a részletfizetési megállapodásban foglaltaknak.
1. részlet, esedékesség időpontja / befizetés időpontja / összege
2. részlet, esedékesség időpontja / befizetés időpontja / összege
3. részlet, esedékesség időpontja / befizetés időpontja / összege
4. részlet, esedékesség időpontja / befizetés időpontja / összege"

Tehát jelenleg felszólítom az eredeti adatigénylésemben foglaltak szó szerinti idézésével annak teljesítésére.

Üdvözlettel:

Deák Balázs