Az utóbbi 10 év árbevételei, online és offline játékokra bontásban

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. az árbevételi adatokat az elmúlt 10 évről évenkénti bontásban, illetve külön kiemelve hogy az adott év árbevételéből mennyi volt az online játékokból származó árbevétel?
2. szerencsejáték termékek fogyasztóinak számát évenként, lebontva online és nem online játékok fogyasztóinak számára is
4. mennyit költöttek az elmúlt években a szerencsejátékfüggőség elleni küzdelemre és pontosan milyen tevékenységeket végeznek ezen a területen?
5. hogyan próbálják elérni, hogy a fiatalkorúak ne játszanak?
6. koronavírus-járvány óta hogyan változott az online szerencsejáték piac forgalma?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 23.

Üdvözlettel:
Balogh Zsófia

Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Balogh Zsófia!

Hivatkozva a Társaságunknak küldött megkeresésére tájékoztatjuk, hogy
levelét továbbítottuk az illetékes kollégáink részére.

 

Üdvözlettel:
Németh Judit
Ügyfélszolgálati Menedzser
Ügyfélszolgálati Osztály
Ügyfélkapcsolati Főosztály
Kereskedelmi Igazgatóság
[1]e-mail_logo
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Tel.: (+36) 1 201-0580
Fax: (+36) 1 224-3412
E-mail: [2][Szerencsejáték Zrt. request email]
[3]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 
----- Eredeti üzenet -----
Elküldve: szombat, január 23, 2021, 15:28
Kitől: [FOI #16912 email]
Kinek: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Szerencsejáték Zrt.adatgazdánál"
Cc:
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Az utóbbi 10 év árbevételei, online és
offline játékokra bontásban - Szerencsejáték Zrt.

 

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. az árbevételi adatokat az elmúlt 10 évről évenkénti bontásban, illetve külön kiemelve hogy az adott év árbevételéből mennyi volt az online játékokból származó árbevétel?
2. szerencsejáték termékek fogyasztóinak számát évenként, lebontva online és nem online játékok fogyasztóinak számára is
4. mennyit költöttek az elmúlt években a szerencsejátékfüggőség elleni küzdelemre és pontosan milyen tevékenységeket végeznek ezen a területen?
5. hogyan próbálják elérni, hogy a fiatalkorúak ne játszanak?
6. koronavírus-járvány óta hogyan változott az online szerencsejáték piac forgalma?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 23.

Üdvözlettel:
Balogh Zsófia

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #16912 email]

Ha a(z) Szerencsejáték Zrt. nem a(z) [Szerencsejáték Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Szerencsejáték Zrt. request email]
3. http://www.szerencsejatek.hu/

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

 

Az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt - figyelemmel az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (2) bekezdésére -  15
nappal meghosszabbítjuk.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.)
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Bp. Pf. 9.) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

 

Budapest, 2021. február 08.

 

Üdvözlettel:

[1]e-mail_logo

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[2]www.szerencsejatek.hu

 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

References

Visible links
2. http://www.szerencsejatek.hu/

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban – figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 30. § (2) bekezdésére - az alábbi választ adjuk.

 

Az árbevétellel kapcsolatos adatokat megtalálja a Szerencsejáték Zrt. (a
továbbiakban: Társaság) honlapján, a
[1]https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/gazd... linken vagy a
[2]https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezd... oldalon (a Társaságra
vonatkozó – publikus – adatok megadását követően tud belépni).

 

Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi gazdasági adatok (éves beszámoló) – és így
az online szerencsejáték piac forgalma is - 2021. május 31-ét követően
lesznek elérhetők a [3]https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezd...
oldalon, tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1)
bekezdésére.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által kért  fogyasztói adatok az
üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a továbbiakban:
Üzleti titok tv.) hatálya alá tartoznak arra való tekintettel, hogy az
Üzleti titok tv. 1. § (1) bekezdése szerint „Üzleti titok a gazdasági
tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek
összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet
végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni
értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült
összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az
adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.”

 

A fiatalkorúakat érintően Társaságunk nemcsak, hogy eleget tesz az
alapvető jogszabályi kötelezettségeknek (a Társaság földi hálózatában a 18
éven aluliak kiszolgálása tilos; távszerencsejátékok esetében nem
lehetséges 18 évnél fiatalabb születési dátummal regisztrálni; 18 éven
aluliakhoz nem kommunikálunk; tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak
szerencsejátékban való részvételére ösztönző reklám), de prevenciós
szinten különböző programokat szervez a fiatalkorúak védelmében.

 

Programjaink közül a „Játék határokkal” modellprogram keretében általános
és középiskolás diákok szemléletformálása és képzése zajlik a szerencse és
a függőség fogalmai köré épülő rendhagyó edukációs és élményfoglalkozások
révén:

o iskolai prevenciós foglalkozásokon hat tanév alatt már több mint 5500
diák vett részt;
o tanodai prevenció: a hátrányos helyzetű, speciális igényű gyermekeket
oktató tanoda típusú intézményekre is kiterjesztettük a programot
2017-ben;
o táborok: eddig öt nyári tábort szerveztünk, amelyekben a gyerekek
játékos és kreatív feladatokon keresztül ismerkedtek meg a függőség
jeleivel, a viselkedési és szerfüggőségek közötti különbségekkel,
valamint a segítségnyújtó helyekkel, mindemellett a témába vágó
kisfilmeket és plakátokat is készítettek;
o módszertani kézikönyv: az évek során összegyűjtött tapasztalatokat és
eredményeket összegző oktatási segédlet és gyakorlati útmutató készült
a programban résztvevő iskolák és pedagógusok számára;
o pályáztatás oktatási intézmények számára akkreditációval: nyílt
pályázatot hirdettünk a Pest megyei iskolák számára a program
megvalósítására; a pályázat lehetőséget adott arra, hogy az
intézmények saját iskolájukban, saját pedagógusaikkal valósítsák meg a
programot, valamint arra is, hogy a lebonyolításra támogatást is
nyerjenek. Attól függően, hogy az iskolák egy vagy több osztályban
tartották a programot, 500 000 vagy 800 000 forintos támogatásban
részesültek.

A programmal kapcsolatban további információt talál a
[4]https://bet.szerencsejatek.hu/hirek/jate...
[5]https://segelyszervezet.hu/projektek/jat....

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.)
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Bp. Pf. 9.) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

 

Budapest, 2021. február 23.

Üdvözlettel:

[6]e-mail_logo

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[7]www.szerencsejatek.hu

 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

References

Visible links
1. https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/gazd...
2. https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezd...
3. https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezd...
4. https://bet.szerencsejatek.hu/hirek/jate...
5. https://segelyszervezet.hu/projektek/jat...
7. http://www.szerencsejatek.hu/