Az Újpesti Önkormányzat 2019.11.20-i pénzügyi kötelezettségállománya

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1, Kérem nyilatkozatukat, hogy Trippon Norbert úr 2019. november 21-én tett, az Önkormányzat pénzügyi kötelezettség állományáról tett nyilatkozata az Újpesti Önkormányzat hivatalos álláspontjátjának tekinthető-e?

2, Kérem megküldeni a Trippon Norbert alpolgármester úr által említett, az Újpesti Önkormányzat 2019. november 20-án fennálló pénzügyi kötelezettségállományát tételesen részletezve és az adott fizetési kötelezettség esedékességi dátumát is megadva.

3, Kérném megadni a 2019. november 20-i dátumra megadva az Önkormányzat pénzintézeteknél és az államkincstárnál vezetett számláinak egyenlegét és az Önkormányzat értékpapír állományát.

4, Kérném megadni, hogy az Önkormányzat 2019. október 30. és 2019. november 20 között kivel, milyen jogcímen és mekkora összegű szerződéseket kötött.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 21.

Üdvözlettel:

Hegyeshalmi Béla Zoltán

Oroszi Melinda, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Hegyeshalmi Béla Zoltán!

 

Közérdekű adatigénylésére vonatkozóan csatoltan küldöm dr. Tahon Róbert
jegyző válaszlevelét.

 

Üdvözlettel:

 

Oroszi Melinda

jegyzői titkárság

 

infoka, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Hegyeshalmi Béla Zoltán!

 

Közérdekű adat igénylése kapcsán a mellékelt kimutatás szerint küldjük a
választ.

 

Tisztelettel:

 

[1][Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]