Az Újpesti Jegyzői Kabinet mi alapján nem tartozik a minőségirányítási rendszer hatálya alá?

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

A kimittud.atlatszo.hu portálon "A társasházak törvényességi felügyeletének ellátását szabályozó keretek" címmel már folyamatban van egy közérdekű adat igénylés:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_t...

A fenti linken olvasható dr. Lehoczky Balázs Aljegyző Úr 2020. november 27-i válasza, amely szerint az Újpesti Jegyzői Kabinet nem tartozik a minőségirányítási rendszer hatálya alá.

A válaszban közzétett ISO 9001 tanúsítvány érvényességi területe "önkormányzati és közigazgatási feladatok és ehhez kapcsolódó szolgáltatási tevékenység". Mivel a Jegyzői Kabinet a tanúsítványon megjelölt telephelyek egyikén önkormányzati és közigazgatási feladatokat lát el, ez alapján egyértelműen a minőségirányítási rendszer hatálya alá kell tartoznia.

A fenti ellentmondás okán új adatigénylés merül fel annak tisztázására, hogy a Jegyzői Kabinet mi alapján kerül ki a minőségirányítási rendszer hatálya alól.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az összes olyan dokumentumot, amely az ISO 9001 tanúsítvány érvényességi területe, és/vagy a minőségirányítási rendszer hatálya alól az Újpesti Jegyzői Kabinetet kivonja.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 15.

Üdvözlettel:
Imre András

Jegyző, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Hivatalunkhoz 2020. december 15. napján elektronikus úton benyújtott, az
ISO 9001 tanúsítvánnyal kapcsolatos közérdekű adatigénylésére dr. Dallos
Andrea jegyző asszony megbízásából a csatolt választ adjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

Bognár Ferencné

 

                                        

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata

Jegyzői Titkárság

 

             [1]Leírás: cid:[email protected]

1041 Budapest, István út 14.

Tel:  231-3101/210

e-mail: [2][email address]

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]