Az újlipótvárosi parkolási rend, a közlekedési koncepció és forgalomtechnikai felülvizsgálat anyagai

Az igénylést elutasította a(z) XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt..

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1. Kérem, szíveskedjen a Közlekedés Kft-vel megkötött, SZ-002462/2019 20190515083115925 azonosítószámú szerződés alapján a Közlekedés Kft. által az ajánlatkérés II. részének teljesítésére elkészített és az Önökkel folytatott személyes megbeszélésünkön, 2020. január 16-án bemutatott, nyomtatott dokumentum papíralapú másolatát megküldeni részemre.

2. Kérem, szíveskedjen a Közlekedés Kft-vel megkötött, SZ-002512/2019 20190515085115928 azonosítószámú szerződés alapján a Közlekedés Kft. által az ajánlatkérés II. részének teljesítésére elkészített és az Önökkel folytatott személyes megbeszélésünkön, 2020. január 16-án bemutatott, nyomtatott dokumentum papíralapú másolatát megküldeni részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat postán megküldeni vagy telephelyükön a személyes átvétel lehetőségét biztosítani szíveskedjen.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 12.

Üdvözlettel:

Marinov Péter

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Közszolgáltató, XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatkérő!

Közérdekű adatkérésében a Közlekedés Kft-vel megkötött SZ-002462/2019  
20190515083115925 és az SZ-002512/2019 20190515085115928 azonosító számú
szerződések alapján a Közlekedés Kft. által az ajánlatkérés II. részének
teljesítésére elkészített tanulmányok kiadását kérte.

A szerződések keretében elkészült tanulmányok az Önkormányzat  mobilitási
koncepciójának tervezési és megvalósítási folyamata keretében születtek,
céljuk annak elemzése, hogy az Önkormányzat számára milyen intézkedési
lehetőségek állnak rendelkezésre a témában. A szakértői anyag alapján
hozható döntés bármely forgalomtechnikai változtatás megrendelése körében.
Mindezekre figyelemmel a tanulmányok jelenleg döntés-előkészítő anyagnak
minősülnek, mivel az abban foglaltak elemzése és azok döntésre
előkészítése még folyamatban van. Az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5)
bekezdése alapján a tanulmányokban foglalt elemzések mint adatok,
döntés-előkészítő iratként nem nyilvánosak.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Vezérigazgatóság

[1]www.kozszolgaltato.bp13.hu

 

 

_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [2]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.kozszolgaltato.bp13.hu/
2. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Tisztelt Szabó Tamás!

A lépésük különösen a forgalomtechnikai felülvizsgálat kapcsán érthetetlen, ugyanis a január 16-ai találkozónkon arról tájékoztattak, a felülvizsgálat nyomán nem látnak okot a beavatkozásra és így a forgalmi rend érdemi átalakítását célzó folyamat lezárult. Ebből következően a forgalomtechnikai lehetőségeket taglaló tanulmány semmiképpen nem lehet döntés-előkészítő anyag.

Álláspontom szerint a tanulmányok közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat tartalmaznak. A megismerni kívánt tanulmányok, benne az elemzések, a szakvélemények közpénzből közfeladatot ellátó szerv részére készültek. Az Alkotmánybíróság 32/1992. (V.29.) AB határozata kimondta, hogy egy demokratikus jogállamban a polgároknak joguk van ahhoz, hogy az életükre ható döntéseket, az azokat alátámasztó indokokat, a döntéshozatalban résztvevők szakmai álláspontját megismerjék.

A döntések megalapozását szolgáló adatok nyilvánosságával kapcsolatban egy AB határozat (34/1994. (VI.24.)) utal arra, hogy az aktanyilvánosság a közbülső munkaanyagokra nem, csak a végeredményre vonatkozik. A Közlekedés Kft. által készített és általam kért tanulmányok azonban nem közbülső munkaanyagok, hanem maga a végeredmény. Ezzel összhangban a NAIH elnöke, Péterfalvi Attila egy, a Hatóság által hozott határozatban kifejtette, hogy a Hatóság munkaanyagnak - így a nyilvánosságra nem tartozónak - a végső termék elkészítése érdekében folytatott egyeztetések dokumentumait, levélváltásokat, stb. tekinti.

A Hatóság álláspontja szerint egyes dokumentumok vonatkozásában nem az iratelv, hanem az adatelv érvényesül, azaz, nem maga a kért dokumentum minősül döntést előkészítőnek, hanem az abban szereplő adatok. Egy-egy dokumentumon belül azonban számos adatfajta előfordulhat. A Hatóság álláspontja szerint a döntést előkészítő adatok nyilvánosságának korlátozása nem irányulhat a döntés-előkészítés átláthatatlanná tételére. A közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos joggal ellentétes az a döntés, amely egy dokumentumot teljes egészében elvon a nyilvánosság elől. Így a kért dokumentumok egésze semmiképpen nem minősíthető döntés-előkészítő anyagnak.

Tájékoztatom, hogy az adatigénylés elutasítása miatt a NAIH-hoz fordulok.

Üdvözlettel,

Marinov Péter

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!