Az újlipótvárosi forgalomcsökkentési projekt civil véleményezői.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen e-mailben megküldeni részemre, hogy a főváros által indított, az Újlipótvárost érintő forgalomcsökkentési projekt keretében a Budapesti Közlekedési Központ által elkészített forgalomtechnikai javaslatot mely civil és szakmai szervezeteknek küldték meg véleményezésre.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, ha költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 22.

Üdvözlettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amelyet elektronikus úton küldött a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére.
Levelének feldolgozását megkezdtük. Munkatársaink az ügyre irányadó elintézési határidőben küldenek választ Önnek.
Válaszunk automatikus levél, a beérkezés visszaigazolását szolgálja, kérjük ne válaszoljon rá.

Tisztelettel:

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.

Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Marinov Péter
részére

Tisztelt Adatkérő!

Az Újlipótvárost érintő forgalomcsökkentési mintaprojekt keretében a Budapesti Közlekedési Központ által elkészített forgalomtechnikai javaslattal kapcsolatban megküldött közérdekű adatkérésére az alábbi választ adom.

A BKK által készített forgalomtechnikai javaslatot az alábbi civil és szakmai szervezeteknek küldtük meg véleményezésre: Közlekedés Kft., Magyar Autóklub, Levegő Munkacsoport, Újlipótváros Szuperblokk Civil Társaság, XIII. Kerületi Rendőrkapitányság, XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete.

A fővárosi kezdeményezű mintaprojekt széleskörű társadalmi véleményeztetésének részleteiről a Fővárosi Önkormányzatnál tájékozódhat.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisztelettel:

Szabó Tamás
központi ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

idézett részek megjelenítése

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Marinov Péter
részére

Tisztelt Adatkérő!

Az Újlipótvárost érintő forgalomcsökkentési mintaprojekt keretében a
Budapesti Közlekedési Központ által elkészített forgalomtechnikai
javaslattal kapcsolatban megküldött közérdekű adatkérésére az alábbi választ
adom.

A BKK által készített forgalomtechnikai javaslatot az alábbi civil és
szakmai szervezeteknek küldtük meg véleményezésre: Közlekedés Kft., Magyar
Autóklub, Levegő Munkacsoport, Újlipótváros Szuperblokk Civil Társaság,
XIII. Kerületi Rendőrkapitányság, XIII. Kerületi Lokálpatrióták Egyesülete.

A fővárosi kezdeményezű mintaprojekt széleskörű társadalmi
véleményeztetésének részleteiről a Fővárosi Önkormányzatnál tájékozódhat.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Tisztelettel:

Szabó Tamás
központi ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

idézett részek megjelenítése