Az SZTJ Kft. szerződéses viszonya Szigetszentmiklós Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaságokkal

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Mint az alábbi gazdasági társaságok alapítója, kérem, elektronikus másolatban szíveskedjenek tájékoztatni, hogy
- az SZSZM Nonprofit Kft. (SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Cégjegyzékszám 13-09-147611, Adószám 23378405-2-13, Székhely 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. utca 6. )
- az "ARIES Nonprofit Kft. ("ARIES" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám 13-09-0634242310, Adószám 10553846-2-13, Székhely Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.)
- a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. (Észak-Csepel szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Cégjegyzékszám 13-09-066277, Adószám 10808957-2-13, Székhely 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.)
gazdasági társaságok bármelyike kötött-e bármilyen szerződést az SZTJ Informatikai és Oktatási Szolgáltató Kft-vel (Székhely: 2314 Halásztelek, Nap utca 8., Adószám: 13770404-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-108963)? Amennyiben igen, milyen termék vagy szolgáltatás volt a szerződés(ek) tárgya és melyek voltak a szerződés(ek) egyéb lényeges feltételei (ár/díjazás, időtartam)?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 8.

Üdvözlettel: Mihalcsik Róbert

dr. Ragó Ferenc, Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Ügyfelünk!

Csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésével kapcsolatban Dr. Szilágyi Anita jegyző válaszlevelét.

Üdvözlettel:

dr. Ragó Ferenc
jogász

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal, Jegyzői Referatúra

Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2, 211. iroda
Telefon: +36 24 505 574
Email: [email address]

Iroda - SZSZM Nonprofit Kft.,

1 Attachment

Tisztelt Mihalcsik Róbert!

Kérem fogadja a tárgyban írt tájékoztatásom!

Tisztelettel:
Szontágh Ferenc
ügyvezető
SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Szontágh Ferenc Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.,

1 Attachment

Tisztelt Mihalcsik Róbert!

Kérem fogadja a tárgyban írt tájékoztatásom!

--
Tisztelettel:
Szontágh Ferenc
ügyvezető
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

 

 

 

Mihalcsik Róbert

[1][FOI #15634 email]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #15634 email]