Az országgyűlési képviselőkkel szemben intézkedő biztonsági őrök és fegyveres biztonsági őrök személye

Az igénylést elutasította a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018 decemberében a közmédia székházában tartózkodó országgyűlési képviselőkkel (Hadházy Ákos, Szél Bernadett, Varjú László) szemben intézkedő biztonsági őrök, illetve fegyveres biztonsági őrök nevét, illetve a részükre ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban szóbeli vagy írásbeli utasítást adó személyek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 5.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Attachments

Tisztelt Atlatszo.hu Közhasznú NKft!

Az Önök által 2019. január 05. napján a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) részére megküldött
megkeresésükben az alábbiakat kérik:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018
decemberében a közmédia székházában tartózkodó országgyűlési képviselőkkel
(Hadházy Ákos, Szél Bernadett, Varjú László) szemben intézkedő biztonsági
őrök, illetve fegyveres biztonsági őrök nevét, illetve a részükre ezekkel
az intézkedésekkel kapcsolatban szóbeli vagy írásbeli utasítást adó
személyek nevét.”

A fentiekben foglalt megkeresésük megválaszolásával kapcsolatosan kérnénk
szíves türelmüket, válaszunkat további 15 napon belül megküldjük. 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet
a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok
vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett jogsérelme, vagy annak közvetlen
veszélyére hivatkozással.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételéről szóló visszajelzését.

Tisztelettel:

 

MTVA Sajtó Osztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

________________________________________

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
<[FOI #12089 email]>

Elküldve: 2019. január 5. 20:38

Címzett: Közönségszolgálat

Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Az országgyűlési
képviselőkkel szemben intézkedő biztonsági őrök és fegyveres biztonsági
őrök személye

 

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018
decemberében a közmédia székházában tartózkodó országgyűlési képviselőkkel
(Hadházy Ákos, Szél Bernadett, Varjú László) szemben intézkedő biztonsági
őrök, illetve fegyveres biztonsági őrök nevét, illetve a részükre ezekkel
az intézkedésekkel kapcsolatban szóbeli vagy írásbeli utasítást adó
személyek nevét.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2019. január  5.

 

Üdvözlettel:

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[FOI #12089 email]

 

Ha a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nem a(z)
[MTVA request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:

http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [3]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [4]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
4. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Attachments

Tisztelt Atlatszo.hu Közhasznú NKft!

Az Önök által 2019. január 05. napján a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) részére megküldött
megkeresésükben az alábbiakat kérik:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018
decemberében a közmédia székházában tartózkodó országgyűlési képviselőkkel
(Hadházy Ákos, Szél Bernadett, Varjú László) szemben intézkedő biztonsági
őrök, illetve fegyveres biztonsági őrök nevét, illetve a részükre ezekkel
az intézkedésekkel kapcsolatban szóbeli vagy írásbeli utasítást adó
személyek nevét.”

A fentiekben foglalt megkeresésük kapcsán tájékoztatjuk Önöket, hogy az
illetékes miniszter az Önök által kért adatigénylés teljesíthetősége
kapcsán adott véleményével összhangban az adatigénylést nem áll módunkban
teljesíteni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá
(5) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentést tehetnek a Hatóság
vizsgálatának kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban bekövetkezett jogsérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére
hivatkozással.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igényük elutasítása miatt bírósághoz fordulhatnak. A pert igényük
elutasításának közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi
Törvényszéken megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alappal szemben.

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatás
átvételéről szóló visszajelzésüket.

Tisztelettel:

 

 

MTVA Sajtó Osztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

________________________________________
Feladó: [3]Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.
<[4][FOI #12089 email]>
Elküldve: 2019. január 5. 20:38
Címzett: Közönségszolgálat
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Az országgyűlési
képviselőkkel szemben intézkedő biztonsági őrök és fegyveres
biztonsági őrök személye

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018
decemberében a közmédia székházában tartózkodó országgyűlési
képviselőkkel (Hadházy Ákos, Szél Bernadett, Varjú László) szemben
intézkedő biztonsági őrök, illetve fegyveres biztonsági őrök nevét,
illetve a részükre ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban szóbeli
vagy írásbeli utasítást adó személyek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a
feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [5]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét
költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus
úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra
tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem,
hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével
kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. §
(1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az
adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem
jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január  5.

Üdvözlettel:

[6]Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[7][FOI #12089 email]

Ha a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nem a(z)
[8][MTVA request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen
el a honlapunkra ([11]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát
részben, vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére
megismerhetővé tenni, a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni,
publikálni, terjeszteni, vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni
szigorúan tilos. Ha Ön nem az az adott ügy intézésében közreműködő,
vagy érintett személy, kérjük, hogy értesítse erről az üzenet küldőjét
és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a
rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [12]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in
the manner required by the arrangement of the given matter. The
content of this letter, either partially or fully, must not be
disclosed to any unauthorized third person. Using the content of this
letter without authorization, copying, publishing, distributing or
misusing it in any way is strictly forbidden. If you are not
concerned, nor participating in arranging the matter, please inform
the sender of the message and delete the message as well as all the
attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to
its data management principles to be found [13]here.

--------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát
részben, vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére
megismerhetővé tenni, a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni,
publikálni, terjeszteni, vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni
szigorúan tilos. Ha Ön nem az az adott ügy intézésében közreműködő,
vagy érintett személy, kérjük, hogy értesítse erről az üzenet küldőjét
és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a
rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [14]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in
the manner required by the arrangement of the given matter. The
content of this letter, either partially or fully, must not be
disclosed to any unauthorized third person. Using the content of this
letter without authorization, copying, publishing, distributing or
misusing it in any way is strictly forbidden. If you are not
concerned, nor participating in arranging the matter, please inform
the sender of the message and delete the message as well as all the
attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to
its data management principles to be found [15]here.

--------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát
részben, vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére
megismerhetővé tenni, a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni,
publikálni, terjeszteni, vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni
szigorúan tilos. Ha Ön nem az az adott ügy intézésében közreműködő,
vagy érintett személy, kérjük, hogy értesítse erről az üzenet küldőjét
és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a
rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [16]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in
the manner required by the arrangement of the given matter. The
content of this letter, either partially or fully, must not be
disclosed to any unauthorized third person. Using the content of this
letter without authorization, copying, publishing, distributing or
misusing it in any way is strictly forbidden. If you are not
concerned, nor participating in arranging the matter, please inform
the sender of the message and delete the message as well as all the
attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to
its data management principles to be found [17]here.

--------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [18]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [19]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. http://atlatszo.hu/
4. mailto:[FOI #12089 email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/
6. http://atlatszo.hu/
7. mailto:[FOI #12089 email]
8. mailto:[MTVA request email]
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
11. http://kimittud.atlatszo.hu/
12. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
13. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
14. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
15. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
16. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
17. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
18. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
19. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...