Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az ukrán katonai hírszerzés 2022. március 28-án, hétfőn tette közzé annak a 620 személynek a nevét és elérhetőségét, akik állítólag az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tisztjei voltak Európában „bűnözői tevékenységekben”. Az ukrán védelmi minisztérium hírszerző részlege a hivatalos honlapján közzétett orosz nyelvű bejegyzésben olyan személyeket sorolt fel, akik szerinte az ügynökség moszkvai központjában bejegyzett FSZB-alkalmazottak. „Az orosz FSZB alkalmazottai, akik részt vettek az agresszor állam bűnözői tevékenységében Európában” – áll a közleményben, de nem közölt további részleteket az állítólagos bűncselekményekről. A neveket a szovjet-kori KGB biztonsági rendőrség utódja, az FSZB moszkvai főhadiszállásának fotója alatt közölték. A nevek mögött orosz állampolgárok vannak. A nevek mellett az ukrán szakszolgálat állítása szerint születési dátumot, útlevelet, lakcímnyilvántartást, tartozásokat, SIM-kártyákat, modemeket, autókat, különleges megjegyzéseket stb. Mind a 620 ügynök ugyanazon a címen van bejegyezve – a moszkvai Bolshaya Lubyanka utcában, az FSZB, a volt KGB címén. Az európai országok, ahol az érintett személyek tartózkodnak és dolgoznak, nincsenek meghatározva.
A lista az alábbi oldalon érhető el:
https://gur.gov.ua/content/sotrudnyky-fs...

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a listán szereplő személyek közül hányan kerültek Magyarországon akkreditálásra és hányan vannak jelenleg is diplomáciai (fedett) státuszban hazánkban..

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. április 20.

Üdvözlettel:

Schneller Judit

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

2 Attachments

[1]címer

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Megkeresésével kapcsolatban csatoltan találja a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatását.

 

Üdvözlettel:

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Külgazdasági és Külügyminisztérium!

Köszönöm a megküldött választ, azonban felhívnám figyelmüket arra, hogy a 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltéréséről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatkezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tehet eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Ezzel a lehetőséggel éltek, amikor 2022. május 5-én keltezett levelükben a 45 napos hosszabbításról tájékoztattak. Az Infotv. 30. § (3) bek. szerint azonban az igény teljesítésének megtagadásáról az igény beérkezését követő 15 napon belül értesíteni kell az igénylőt. Tekintve, hogy a Korm. Rendelet ezt a 15 napos határidőt nem módosította, ezért jogszerűen nem lehet elutasítani az adatkérésemet.

Az a tény pedig, hogy önöket láthatóan nem érdeklik, hogy az orosz titkosszolgálat hány diplomáciai fedéssel rendelkező hírszerzőt küldött Magyarországra, és ezek kicsodák komolyan megkérdőjelezi az önök szakmai hitelességét. Ez magyarázhatja, hogy miért került el a KKM felügyelete alól az Információs Hivatal, illetve válik érthetővé a Direkt36 azon cikke is, amely szerint legalább tíz éve támadják Magyarországot az orosz kormányzati hekkerek, viszont a KKM kompromittált rendszereiből a mai napig sem sikerült teljesen kiirtani őket.

Üdvözlettel:

Schneller Judit