Az Önkormányzat Youtube-csatornáján megjelent hirdetésről szóló szerződés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Önkormányzat és a FIDESZ XII. kerületi szervezete/KDNP XII. kerületi szervezete között létrejött szerződést, amelynek alapján az Önkormányzat Youtube-csatornáján közzétételre került a FIDESZ-KDNP választási hirdetése 2019. őszén (2021. január végén-február elején került csak törlésre onnan). Egyben kérem, szíveskedjenek közzétenni az Állami Számvevőszékhez a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 148.§-a alapján megküldött hirdetési árjegyzéket, amely nélkül politikai hirdetést kampányidőszakban nem lehet közzétenni.
A választási hirdetés a törlésig ezen a linken volt elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=im_oEyBK...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 8.

Üdvözlettel:

Balla Judit

Molnár Viktória, Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Balla Judit!

Köszönettel vettük megkeresését, melyet továbbítottam a közérdekű adatigényléssel foglalkozó kollégámnak.

Üdvözlettel:

Molnár Viktória

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri és Jegyzői Törzskar
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
www.hegyvidek.hu


Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Tisztelt dr. Balla Judit!

Jegyző asszony megbízásából közérdekű adatigénylésére hivatkozással
tájékoztatom, hogy az Önkormányzat Youtube-csatornája nem minősül
sajtóterméknek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 2010.
évi CLXXXV. törvény értelmében, ezért az Önkormányzat hirdetési
árjegyzékkel nem rendelkezik.

Az Önkormányzat és az adatigénylésben szereplő szervezet között szerződés
nem jött létre.

Kérem szíves visszajelzését, hogy adatigénylése, illetve válaszunk 
honlapunkon történő közzétételéhez hozzájárul-e.

Tájékoztatom, hogy a közzétételre anonimizált formában kerül sor.

Tisztelettel:

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [5][email address]

[6]www.hegyvidek.hu

 

[7]cid:[email protected]

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:[email protected]
2. file:///tmp/cid:editdata.mso
3. file:///tmp/~~themedata~~
4. file:///tmp/~~colorschememapping~~
5. mailto:[email address]
6. http://www.hegyvidek.hu/

Tisztelt Jónai Zsuzsanna dr.!

Köszönöm válaszát. Kérem, szíveskedjék tájékoztatni, hogy ha a FIDESZ XII. kerületi szervezete és az Önkormányzat között nem jött létre szerződés a politikai szervezet választási hirdetésének közzétételéről, úgy milyen egyéb megállapodás, milyen jogviszony alapján tették közzé az Önkormányzat Youtube-csatornáján a FIDESZ XII. kerületi szervezetének hirdetését.

Tisztelettel

Balla Judit

Jónai Zsuzsanna dr., Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt dr. Balla Judit!

Jegyző asszony megbízásából tájékoztatom, hogy a kérdésében szereplő videó a politikai párt YouTube csatornáján és Facebook oldalán futott, az Önkormányzat csatornájára tévedés miatt kerülhetett fel.

Tisztelettel:

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna
jegyzői referens

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Tel: (+36 1) 224-5900/5109
e-mail: [email address]
www.hegyvidek.hu

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg, valóban szükséges-e a művelet.

idézett részek megjelenítése