Az OLM 2012-es továbbfejlesztésének projekttartalma

Az igénylés sikeres volt.

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az Európai Unió ügyfélszolgálata Önökhöz irányított az alábbi kérdésben, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Szeretnék érdeklődni, hogy a Környezet és Energia Operatív Programon (KEOP) belül megvalósult, KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0001 azonosítójú, ‘OLM – Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése’ című projektre az Európai Unió a Kohéziós Alapból
• pontosan milyen projekttartalomra, és
• milyen feltételekkel
adta a támogatást.

Kérem, az összes, ezzel kapcsolatos dokumentumot küldjék meg számomra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés nem állapítható meg.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Válaszukat előre is köszönöm!

Kelt: 2023. március 10.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

 

                                                                                             
                         [1]cid:[email protected]

 

Ikt.: JHÁT-PDF/209/2023.

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Gyöngyösi Máté
                                                                    

részére                                                                                  

              
                                                                   

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

Szeretnék érdeklődni, hogy a Környezet és Energia Operatív Programon
(KEOP) belül megvalósult, KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0001 azonosítójú, ‘OLM –
Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése’ című projektre
az Európai Unió a Kohéziós Alapból

• pontosan milyen projekttartalomra, és

• milyen feltételekkel

adta a támogatást.

Kérem, az összes, ezzel kapcsolatos dokumentumot küldjék meg számomra.

 

Az Infotv. 29. §-ának (2) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy a
közérdekű adatigénylése teljesítésére nyitva álló határidőt tizenöt nappal
meghosszabbítjuk.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

                                                 
                                                       

  
                                                                                          
                          Miniszterelnökség

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

2 Attachments

 

 

Ikt.: JHÁT-PDF/209/2023

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Gyöngyösi
Máté                                                                                

részére
                                                                                             

                                                                                             

                                  

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Szeretnék érdeklődni, hogy a Környezet és Energia Operatív Programon
(KEOP) belül megvalósult, KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0001 azonosítójú, ‘OLM –
Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése’ című projektre
az Európai Unió a Kohéziós Alapból

• pontosan milyen projekttartalomra, és

• milyen feltételekkel

adta a támogatást.

Kérem, az összes, ezzel kapcsolatos dokumentumot küldjék meg számomra.”

 

Tájékoztatom, hogy az igényében kért adatokat mellékelten megküldöm Önnek.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!