Az OGY Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság ülésének hangfelvétel

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság 2014. június 4-én tartott ülésének hangfelvételét lehetőség szerint mp3 vagy bármilyen hangformátumban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 6.

Üdvözlettel:

Mong Attila

Sajtóiroda, Országgyűlés Hivatala

2 Attachments

Tisztelt Mong Attila!

A 2015. január 6-án kelt, közérdekű adatigénylés iránti kérelmére
válaszolva az alábbiakról tájékoztatjuk:

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 14/2014. (II. 24.) OGY
határozat (a továbbiakban HHSZ) 134. § (1) bekezdése alapján a bizottsági
ülésről szó szerinti jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök aláírásával
hitelesít. Az Országgyűlés Hivatala részére sem az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI. törvény, sem a HHSZ nem ír elő olyan kötelezettséget,
hogy a bizottsági ülésekről hangfelvételt kell készítenie.

Ugyanakkor kérésének a Honvédelmi és rendészeti bizottság - a HHSZ
hivatkozott rendelkezése alapján készített - 2014. június 4-ei ülései
jegyzőkönyveinek megküldésével tudunk eleget tenni, amelyeket jelen
levelünkhöz mellékelünk.

Egyben jelezzük, hogy a nyilvános bizottsági ülések jegyzőkönyvei az
Országgyűlés honlapján, a Bizottságok/Országgyűlés bizottságai címszó
alatt, továbbá az egyes bizottságok honlapjain is elérhetőek.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

Az Országgyűlés Sajtóirodája

 
ORSZÁGGYŰLÉS SAJTÓIRODÁJA
Tel.: +361 441-42-63
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Sajtóiroda!

Kérem pontosítsák a válaszukat. A kérdésem ugyanis nem arra vonatkozott, hogy kell-e ilyen hangfelvételnek készülnie, hanem, hogy a konkrét bizottsági ülésről készült-e, ha igen, mi lett a sorsa, milyen szabályok vonatkoznak a hangfelvételek tárolására, megőrzésére.

Üdvözlettel:

Mong Attila