Az MTVA 2016. évi hirdetési költségei

Az igénylés sikeres volt.

Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap hirdetési felület és hirdetési idő vásárlásait 2016. január 1. és december 31. között. Kérem részletezze, hogy
- tételesen mely nyomtatott és elektronikus médiumokban (újságok, online felületek, tv, rádió) mennyi MTVA hirdetés jelent meg, mekkora költségen
- hány óriásplakáton, citylighton, és oszlopreklámon jelent meg MTVA hirdetés, mekkora költségen, mely cég(ek) felületein.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 9.

Üdvözlettel:

Mérték Médiaelemző Műhely

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

1 Attachment

Tisztelt Mérték Médiaelemző Műhely!

 

 

Tájékoztatjuk, hogy feltett kérdéseit közérdekű adatigénylésként
értelmeztük, ezért válaszunkat a törvényes határidő betartásával küldjük
meg Önnek, azzal hogy amennyiben az Infotv. 29. § (2) bekezdésében foglalt
feltételek fennállnak, úgy a határidő hosszabbítás lehetőségével élni
kívánunk, továbbá jelezzük, hogy a költségtérítés megállapításának
lehetőségét fenntartjuk, melynek alkalmazásáról a jogszabályoknak
megfelelően tájékoztatjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

     

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY

 

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [2]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [3]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
3. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Attachments

Tisztelt Mérték Médiaelemző Műhely!

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés terjedelmére, az igényelt adatok nagy
számára tekintettel, továbbá figyelemmel arra, hogy az adatigénylés
teljesítése az MTVA alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a kérése
teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal meghosszabbítottuk.

 

Tekintettel arra, hogy az Ön adatigénylésének teljesítése az MTVA
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, ezért az adatigénylés teljesítéséért – az
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az alábbi
költségtérítést állapítottuk meg.

 

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége:
44.000,-Ft, melyet 10 munkaóra figyelembevételével és óránként 4.400,-
forint költséggel határoztunk meg. Ezen összegből az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Infotv.) 29.§-a (5) bekezdésének c) pontja alapján
levonásba helyeztünk 17.600,-Ft-ot, valamint az Infotv. 29. §-ának (4)
bekezdése alapján további 5.000,-Ft-ot, ekként az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos – Ön által megfizetendő – költségtérítés
összege 21.400,-Ft, azaz huszonegyezer-négyszáz  forint.

 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül
szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e.
Kérjük nyilatkozatában szíveskedjen megadni székhelyét és adószámát, hogy 
postafordultával díjbekérőt küldhessünk az Ön részére.

 

A költségtérítés összegét az OTP Banknál vezetett
11794008-20541884-00000000 számú számlaszámra teljesítheti. A könnyebb
beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a közleményben szíveskedjen
feltüntetni, hogy „közérdekű adatigénylés (2017.VI.09.) költségtérítés”.

 

A költségtérítés megfizetése esetén, az adatigénylését – a
meghosszabbított határidőben – teljesítjük.

 

Kérjük szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapta.

 

Tisztelettel,

 

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [3]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [4]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
4. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...

Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt MTVA Sajtóosztály!

Kérem a díjbekérő kiállítását az alábbi címre:
Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft.
1042 Budapest
Árpád út 90-92. 3/54.

Üdvözlettel:

Mérték Médiaelemző Műhely

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

3 Attachments

Tisztelt Mérték Médiaelemző Műhely!

 

Csatoltan küldjük az előlegbekérőt.

 

Köszönettel:

 

 

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

 

From: MTVA Sajtóosztály
Sent: Saturday, June 24, 2017 7:18 PM
To: '[FOI #9400 email]'
Subject: Közérdekű adat igénylés - Az MTVA 2016. évi hirdetési költségei

 

Tisztelt Mérték Médiaelemző Műhely!

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés terjedelmére, az igényelt adatok nagy
számára tekintettel, továbbá figyelemmel arra, hogy az adatigénylés
teljesítése az MTVA alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a kérése
teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal meghosszabbítottuk.

 

Tekintettel arra, hogy az Ön adatigénylésének teljesítése az MTVA
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, ezért az adatigénylés teljesítéséért – az
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az alábbi
költségtérítést állapítottuk meg.

 

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége:
44.000,-Ft, melyet 10 munkaóra figyelembevételével és óránként 4.400,-
forint költséggel határoztunk meg. Ezen összegből az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Infotv.) 29.§-a (5) bekezdésének c) pontja alapján
levonásba helyeztünk 17.600,-Ft-ot, valamint az Infotv. 29. §-ának (4)
bekezdése alapján további 5.000,-Ft-ot, ekként az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos – Ön által megfizetendő – költségtérítés
összege 21.400,-Ft, azaz huszonegyezer-négyszáz  forint.

 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül
szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e.
Kérjük nyilatkozatában szíveskedjen megadni székhelyét és adószámát, hogy 
postafordultával díjbekérőt küldhessünk az Ön részére.

 

A költségtérítés összegét az OTP Banknál vezetett
11794008-20541884-00000000 számú számlaszámra teljesítheti. A könnyebb
beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a közleményben szíveskedjen
feltüntetni, hogy „közérdekű adatigénylés (2017.VI.09.) költségtérítés”.

 

A költségtérítés megfizetése esetén, az adatigénylését – a
meghosszabbított határidőben – teljesítjük.

 

Kérjük szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapta.

 

Tisztelettel,

 

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[3][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[4]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [5]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [6]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
5. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
6. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

3 Attachments

Tisztelt Mérték Médiaelemző Műhely!

 

A 2017. június 9-én érkezett kérdésére vonatkozóan mellékelten megküldöm
az Ön által megjelölt felületeteken történt hirdetések költségeiről
készített táblázatot.

 

A csatolt kimutatás kapcsán jelezzük, hogy az abban feltüntetett összegek
nagyobb része barter megállapodásban kikötött ellenérték. A táblázat az
egyes sajtótermékeket kiadónként összesítve tartalmazza, tájékoztatásul
jelezzük a lapok darabszámát is, mindazonáltal egyedi, médiumok szerinti
bontásban nem tudunk adatot közölni, tekintettel arra, hogy az MTVA ilyen
formában ezen adatokat nem tartja nyilván. Kimutatásunk nem tartalmazza az
MTVA Kiadói Kft.-vel, mint az MTVA tulajdonosi joggyakorlása alatt
álló, egyszemélyes gazdasági társasággal kötött megjelenítéseket.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá (5)
bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(a továbbiakban: Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében, a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános
adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban
bekövetkezett jogsérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétől számított harminc napon belül kell a Fővárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal szemben.

 

Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylő a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását és szíves visszajelzését arra
vonatkozóan, hogy jelen tájékoztatásunkat megkapta.

 

Melléklet: Táblázat

 

Tisztelettel,

 

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]cid:[email protected]

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése