Az MNB munkavállalói kölcsöneinek szabályzata és a 2010-ben érvényes szabályzat

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) Kérem a Magyar Nemzeti Bank (MNB) dolgozói által az MNB-től felvehető munkavállalói hitelekre vonatkozó hatályos szabályzatot, illetve bármely más olyan dokumentumot, amely a hitelfelvételek alábbi feltételeit tartalmazza:
- munkavállaló általi hitelfelvétel lehetséges céljai (pl. lakásvásárlás, gépjármű vásárlás, szabad felhasználású hitel)
- a hitelfelvételre esetleges korlátai (pl. csak ingatlanra lehet hitelt felvenni, csak első lakásra lehet hitelt felvenni, maximális ingatlanérték)
- a hitelfelvételre jogosult dolgozói kör (amennyiben van erre vonatkozó szűkítés)
- maximális hitelösszeg
- maximális futamidő
- kamat- és egyéb költségek, kondíciók
2) Kérem a 2010. január 1-én érvényes munkavállalói hitel szabályzatot, illetve 201. január 1-re vonatkozóan az 1) kérdés szerinti információkat.
3) Amennyiben több különböző feltételű hitelkonstrukciót nyújt az MNB, úgy valamennyi konstrukció vonatkozásában kérem az 1) pont szerinti információkat. Amennyiben a dolgozók valamely köre egyedi árazású hitelekre is jogosult, úgy ezek általános keretfeltételeit is kérem a fentiek szerint bemutatni. Kérem, ez esetben nevezzék meg azt is, hogy a dolgozók milyen köre jogosult az adott fajta egyedi árazású hitelre?
4) Összesen hány millió forint munkavállalói hitel került kihelyezésre 2012. március 1. óta? összesen hány fő vett fel munkavállalói hitelt? Nevezzék meg egyesével, hogy mekkora volt az 5 legnagyobb hitelnek az összege?
A folyósított hitelállományból a hitelösszeg alapján mennyi volt egyedi árazású?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. július 20.

Üdvözlettel:

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Spät Judit!

A Magyar Nemzeti Bankhoz 2017. július 20-án érkezett – az információs önrendelkezési jogról és az in-formációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Magyar Nemzeti Bank – hasonlóan más jegybankok, kereskedelmi bankok és egyéb munkáltatók gyakorlatához – munkavállalói részére lakás céljára létesített ingatlan vásárlására, cseréjére, építésére, korszerűsítésére, más banknál devizában vagy forintban fennálló ilyen célú kölcsön kiváltására, valamint szabad felhasználásra munkáltatói kölcsönt nyújt. Munkáltatói kölcsönt – néhány év kihagyásával - csaknem 50 éve, 1969 óta nyújt dolgozói részére a jegybank, a kölcsönt korábban kamatmentesen vehették igénybe a dolgozók.
2010. január 1-jén nem volt elérhető a munkavállalók számára munkáltatói kölcsön. A jelenleg hatályos utasítás alapján a kölcsönfelvétel legfontosabb szabályai a következők.

A munkavállalók legfeljebb 10 éves futamidejű (szabad felhasználás esetén legfeljebb 5 év), változó kamatozású kamatkedvezményes munkáltatói kölcsönt igényelhetnek. A jelenlegi szabályok szerint a hitelt valamennyi, próbaidejét letöltő és az MNB-vel legalább 12 hónapja munkaviszonyban álló munkavállaló igényelheti. Lakáscélú kölcsön esetében a maximálisan felvehető hitelösszeg a munkavállaló munkabérétől, a futamidő hosszától, a háztartásban egy főre eső jövedelem nagyságától és az önrész mértékétől függ. A kamatkedvezményes lakáskölcsön felvételéhez legalább 30 %-os önerő szükséges. A Bank a kamatkedvezményes lakáskölcsönt minden esetben biztosíték ellenében nyújtja. A szabad felhasználású kölcsön maximális összege 5 millió forint.
A kamatkedvezményes lakáscélú kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamattal egyezik meg, míg szabad felhasználású kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamat 1 százalékponttal növelt értéke.
A munkáltatói kölcsönszerződés csak a munkavállaló felmondása és a munkáltató azonnali hatályú felmondása esetén válik – a jogviszony megszűnésének napját követő 30. napon – egyösszegben esedékessé, a munkáltató felmondása, illetve közös megegyezés esetén a kölcsönszerződés a munkaviszony megszűnésétől számított két évig változatlan feltételekkel él tovább, a két év elteltével pedig az ügyleti kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékére módosul.
A Magyar Nemzeti Bank 2017. június 30-án 402 db élő kölcsönszerződést tartott nyilván 3 604 081 014 forint összegben. Az 5 legnagyobb igényelt hitelösszeg sorrendben 39, 40, 43, 45,5 és 50 millió forint volt. Valamennyi hitel visszafizetése a szerződések szerint történik.

Tisztelettel:

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Köszönöm az adatigénylésemre vonatkozó válaszukat. A kapott válasz azonban csak részben tartalmazza az általam kért információkat. Az eredeti adatigénylésemben szerepelt az a kérés, hogy adják ki részemre a Magyar Nemzeti Bank (MNB) dolgozói által az MNB-től felvehető munkavállalói hitelekre vonatkozó hatályos szabályzatot. Az Önök által megküldött válasz nem tartalmazta az eredeti szabályzatot, csak az abból kivonatolt, meglehetősen általános információkat.
Ezért kérem ismételte, hogy küldjék meg részemre a munkavállalói hitelek felvételére vonatkozó hivatalos szabályzatot.

Üdvözlettel:

Spät Judit

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

2 Attachments

Tisztelt Spät Judit!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett,
közérdekű adat megismerése iránti kérelmére válaszul mellékelten
megküldjük a hatályos elnöki utasítást.

Tisztelettel:

 

[1]cid:[email protected] MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI 1054 Bp., Szabadság tér 9.
IGAZGATÓSÁG
Telefon: +36 (1) 428 2751

Fax: +36 (1) 428 8000

Email: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

MNB Kommunikáció/Információ would like to recall the message, "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Az MNB munkavállalói kölcsöneinek szabályzata és a 2010-ben érvényes szabályzat".

idézett részek megjelenítése

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

2 Attachments

Tisztelt Spät Judit!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett,
közérdekű adat megismerése iránti kérelmére válaszul mellékelten
megküldjük a hatályos elnöki utasítást.

Tisztelettel:

 

[1]cid:[email protected] MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI 1054 Bp., Szabadság tér 9.
IGAZGATÓSÁG
Telefon: +36 (1) 428 2751

Fax: +36 (1) 428 8000

Email: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...