Az MNB Értéktár program tanácsadó testületének tiszteletdíjai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

az MNB Értéktár program tanácsadó testületének tiszteletdíjainak az összegét a testület megalakulásától kezdve személyre lebontva.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 5.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Vágó Gábor!

Hivatkozással 2015. augusztus 5. napján elektronikus úton a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére megküldött, „az MNB Értéktár program tanácsadó testületének tiszteletdíjai” közérdekű adat igénylési kérelmére ezúton adunk választ.

Árvay-Józsa Kitty, Dr. Baán László, Dr. Csorba László és Dr. Mikó Zsuzsanna 2014. május 15-től, Dr. Nagy Mihály 2014. augusztus 1-től, Cselovszki Zoltán pedig 2014. december 1-től – megbízási szerződés alapján – látják el feladataikat az Értéktár Program Tanácsadó Testületében. Megbízási díjuk havi bruttó 300.000 Ft.
A Tanácsadó Testület Elnöke, dr. Gerhardt Ferenc ezen munkájáért külön díjazásban nem részesül.

Tisztelettel:

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
Magyar Nemzeti Bank
Kommunikáció

Tel.: + 36 (1) 428-2751
Fax: + 36 (1) 429-8000
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése